Privacybeleid Lawyrup

Lawyrup B.V., gevestigd aan Amsterdamsestraatweg 5, 1411 AW Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lawyrup B.V.
Amsterdamsestraatweg 5, 1411 AW Naarden
+31357370258

website: https://lawyrup.nl/

De heer M. de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Lawyrup B.V. Hij is te bereiken via info@lawyrup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lawyrup B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via Plausible Analytics verwerken:
* IP-adres
* internetbrowser
* locatie (land) en
* apparaat type
* tracking cookies (tags) van uitgaand verkeer op advertenties

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, zoals aankoop van e-books, of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken wij voorts de gegevens die je zelf aan ons verstrekt:

* bij aanschaf van een betaalde dienst: naam, bankgegevens en e-mailadres
* bij inschrijving voor de nieuwsbrief: contactgegevens via MailerLite

Het mailprogramma MailerLite voldoet aan de eisen van de AVG. MailerLite is gevestigd in een EU-Lidstaat. Er worden geen gegevens via MailerLite gedeeld via servers buiten de EU.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lawyrup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op de website van Lawyrup staat overigens geen voor minderjarigen aanstootgevende informatie, maar uitsluitend informatie over civielrechtelijke onderwerpen en rechtspraak.

Doel van de gegevensverwerking

Lawyrup B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Lawyrup B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, en bij gebruik van het contactformulier het e-mailadres van de afzender om te kunnen antwoorden.

Bij gebruik maken van onze diensten of inschrijving voor de nieuwsbrief:

* voor het afhandelen van jouw betaling
* voor het verzenden van onze nieuwsbrief
* opdat je kunt bellen of e-mailen indien nodig om diensten uit te kunnen voeren
* om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
* om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lawyrup B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Zoals besluiten die genomen zouden kunnen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lawyrup B.V.) tussen zit.

Lawyrup B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

* bewaren van analytische gegevens: 7 jaar
* bewaren van persoonsgegevens gerelateerd aan diensten: 3 jaar
* bewaren van persoonsgegevens na opzegging nieuwsbrief: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Lawyrup B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lawyrup B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lawyrup B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Lawyrup B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. De cookies worden niet gebruikt om op maat gemaakte content of advertenties aan te bieden en we bouwen geen profiel van je op.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lawyrup B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lawyrup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lawyrup B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@lawyrup.nl