Algemene bepalingen huurrecht

Het huurrecht is minder gedetailleerd geregeld dan het arbeidsrecht. De wet kent algemene regels voor huurrecht, die ook gelden voor de meer specifieke regelingen, zoals die van het huurrecht van woonruimte en het huurrecht van bedrijfsruimte.

Deze algemene bepalingen over het huurrecht zijn vrij summier. De wet geeft een definitie van huur en enkele algemene bepalingen voor de verplichtingen van de verhuurder en de verplichtingen van de huurder.

Huurovereenkomst kan betrekking hebben op allerlei objecten

Een huurovereenkomst kan worden aangegaan voor allerlei objecten. Dat kan zijn de huur van een woning, maar ook van bvb. gereedschappen of een auto enzovoort (dat noemen we in het recht ‘roerende zaken’).

Zie voor verdieping de kennisbank pagina Algemene bepalingen huurrecht.

Operational lease

Wanneer de verhuur bedrijfsmatig plaatsvindt en de duur van de huurovereenkomst gekoppeld wordt aan de economische levensduur van het verhuurde object – zoals een auto of een machine – dan noemen we dat ‘operational lease’. De verhuurder blijft eigenaar van het verhuurde object, en de huurder mag dit voor de looptijd van de lease-overeenkomst gebruiken tegen betaling van leasetermijnen (in feite dus huurtermijnen).

Lease-overeenkomsten kunnen echter ook in een ander juridisch jasje gestoken worden: namelijk van koop op afbetaling. Dit type wordt ‘financial lease’ genoemd. De lessor (de gebruiker) wordt dan na einde van de looptijd eigenaar van het object (soms na betaling van een vooraf afgesproken slottermijn).

Overigens zijn er allerlei variaties op dit thema, waardoor de beide soorten lease door elkaar heen kunnen lopen. Het is dus belangrijk een deskundige te laten beoordelen welke soort lease het is.

Huur van woonruimte

De huur van woonruimte is door de wetgever veel uitvoeriger geregeld. Dit omdat de wet de zwakkere partij – de huurder – wil beschermen, omdat naast werk een woning voor iedereen van groot belang is.

De opzegging van de huur van woningen wordt daarom door de wet gereguleerd, en ook de huurprijs.

Voor verdieping zie de kennisbank pagina Huur van woonruimte.

Huur van bedrijfsruimte

De huur van bedrijfsruimte is minder uitvoerig geregeld dan die van woonruimte. Alleen de huur van ‘middenstandsbedrijfsruimte’ kent een eigen regeling, met net als bij woonruimte een regeling voor opzeggingsbescherming. De achterliggende gedachte is, dat voor middenstanders de plek waar zij gevestigd zijn van belang is. Deze contracten hebben vaak een langere looptijd (5 jaar).

Voor andere bedrijfsruimte, zoals fabriekshallen, opslagruimtes en andere bedrijfsruimte waar geen verkoopplaats voor het publiek is, geldt geen bijzondere regeling. Er is slechts een beperkte vorm van ontruimingsbescherming.

Voor verdieping zie de kennisbank pagina Huur van bedrijfsruimte.

ROZ-voorwaarden

De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) stelt voor verhuurders standaard algemene voorwaarden (modellen) op, die door verhuurders vaak worden gebruikt bij het aangaan van een huurovereenkomst.

Er zijn zowel modellen voor woonruimte als voor bedrijfsruimte (beide types).

Specialisten

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Algemene bepalingen huurrecht

  Het huurrecht is minder gedetailleerd geregeld dan het arbeidsrecht. De wet kent algemene regels voor huurrecht, die ook gelden voor de meer specifieke regelingen, zoals die van het huurrecht van woonruimte en het huurrecht van bedrijfsruimte.

  Deze algemene bepalingen over het huurrecht zijn vrij summier. De wet geeft een definitie van huur en enkele algemene bepalingen voor de verplichtingen van de verhuurder en de verplichtingen van de huurder.

  Huurovereenkomst kan betrekking hebben op allerlei objecten

  Een huurovereenkomst kan worden aangegaan voor allerlei objecten. Dat kan zijn de huur van een woning, maar ook van bvb. gereedschappen of een auto enzovoort (dat noemen we in het recht ‘roerende zaken’).

  Zie voor verdieping de kennisbank pagina Algemene bepalingen huurrecht.

  Operational lease

  Wanneer de verhuur bedrijfsmatig plaatsvindt en de duur van de huurovereenkomst gekoppeld wordt aan de economische levensduur van het verhuurde object – zoals een auto of een machine – dan noemen we dat ‘operational lease’. De verhuurder blijft eigenaar van het verhuurde object, en de huurder mag dit voor de looptijd van de lease-overeenkomst gebruiken tegen betaling van leasetermijnen (in feite dus huurtermijnen).

  Lease-overeenkomsten kunnen echter ook in een ander juridisch jasje gestoken worden: namelijk van koop op afbetaling. Dit type wordt ‘financial lease’ genoemd. De lessor (de gebruiker) wordt dan na einde van de looptijd eigenaar van het object (soms na betaling van een vooraf afgesproken slottermijn).

  Overigens zijn er allerlei variaties op dit thema, waardoor de beide soorten lease door elkaar heen kunnen lopen. Het is dus belangrijk een deskundige te laten beoordelen welke soort lease het is.

  Huur van woonruimte

  De huur van woonruimte is door de wetgever veel uitvoeriger geregeld. Dit omdat de wet de zwakkere partij – de huurder – wil beschermen, omdat naast werk een woning voor iedereen van groot belang is.

  De opzegging van de huur van woningen wordt daarom door de wet gereguleerd, en ook de huurprijs.

  Voor verdieping zie de kennisbank pagina Huur van woonruimte.

  Huur van bedrijfsruimte

  De huur van bedrijfsruimte is minder uitvoerig geregeld dan die van woonruimte. Alleen de huur van ‘middenstandsbedrijfsruimte’ kent een eigen regeling, met net als bij woonruimte een regeling voor opzeggingsbescherming. De achterliggende gedachte is, dat voor middenstanders de plek waar zij gevestigd zijn van belang is. Deze contracten hebben vaak een langere looptijd (5 jaar).

  Voor andere bedrijfsruimte, zoals fabriekshallen, opslagruimtes en andere bedrijfsruimte waar geen verkoopplaats voor het publiek is, geldt geen bijzondere regeling. Er is slechts een beperkte vorm van ontruimingsbescherming.

  Voor verdieping zie de kennisbank pagina Huur van bedrijfsruimte.

  ROZ-voorwaarden

  De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) stelt voor verhuurders standaard algemene voorwaarden (modellen) op, die door verhuurders vaak worden gebruikt bij het aangaan van een huurovereenkomst.

  Er zijn zowel modellen voor woonruimte als voor bedrijfsruimte (beide types).

  Specialisten

  Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis