Huur van woonruimte

Bijzondere regels voor huur van woonruimte

Voor de huur van woonruimte gelden er verschillende bijzondere regels, bovenop de algemene bepalingen van het huurrecht. De bijzondere regels gaan altijd voor de algemene regels, maar wanneer de speciale regels voor woonruimte een onderwerp niet bestrijken dan geldt de algemene regeling.

Huurbescherming bij woonruimte

Een van de belangrijkste uitzonderingen bij huurrecht van woonruimte is de huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder de huurovereenkomst alleen kan beëindigen onder bepaalde wettelijke voorwaarden, zoals bij wanbetaling of dringend eigen gebruik. De verhuurder moet ook de wettelijke opzegtermijn in acht nemen.

Wettelijke opzeggingsgronden huur woonruimte

De huurder kan de huurovereenkomst opzeggen zonder opgaaf van redenen. Wel moet de huurder de opzegtermijn in acht nemen. Bij huur voor bepaalde tijd kunnen er beperkingen gelden voor opzegging door de huurder.

Bij de huur van woonruimte is de verhuurder echter gebonden aan een beperkt aantal in de wet opgenomen opzeggingsgronden. De verhuurder moet de reden van de opzegging duidelijk in de opzegging vermelden. De wet kent de volgende opzeggingsgronden:

Opzegging door de verhuurder wegens dringend eigen gebruik: De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen als hij de woonruimte zelf dringend nodig heeft voor eigen bewoning, maar dringend eigen gebruik kan ook inhouden dat de verhuurder de woning nodig heeft voor renovatie of sloop.

Opzegging door de verhuurder wegens slecht huurderschap: als de huurder zich niet aan de huurovereenkomst houdt, bijvoorbeeld door herhaaldelijk overlast te veroorzaken, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen.

Opzegging wegens wanbetaling: Als de huurder de huur niet betaalt, kan de verhuurder de huurovereenkomst natuurlijk ook opzeggen.

Procedure om tot beëindiging van de huur van woonruimte te komen

Als de huurder akkoord gaat met de opzegging, dan eindigt de huurovereenkomst conform de opzegging. Maar als de huurder niet instemt met het einde van de huur, dan kan een verzoek tot huurbescherming worden ingediend bij de Kantonrechter. Die moet dan beslissen of de opzegging aan de wettelijke vereisten voldoet. Zo niet, dan wijst de Kantonrechter de opzegging van de hand en mag de huurder blijven zitten.

Zie voor verdieping de kennisbank pagina Einde van de huur van woonruimte.

Huurprijsbescherming

Er gelden ook bijzondere regels met betrekking tot de huurprijs van woonruimte. Er zijn maximale huurprijsstijgingen vastgesteld en in sommige gevallen kunnen huurders bezwaar maken tegen een te hoge huurprijs.

De huurprijsbescherming is geregeld in de Huurprijzenwet woonruimte. De Huurcommissie is de instantie waar huurders in eerste instantie terecht kunnen om de huurprijs te laten toetsen.

Servicekosten woonruimte

Naast de huurprijs kunnen er servicekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor bijvoorbeeld schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes, tuinonderhoud, onderhoud van een eventueel aanwezige liftinstallatie en beheerskosten.

Zie voor verdieping de kennisbank pagina Huurprijzen en andere vergoedingen.

Onderhoud bij huur van woonruimte

De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gehuurde woonruimte. Dit omvat structureel onderhoud zoals het repareren van gebreken en het zorgen voor een veilige woonomgeving.

Zie ook het onderwerp gebrekenregeling in Ken je recht.

De huurder is verantwoordelijk voor kleine herstellingen. De huurder moet het gehuurde ook als een ‘goed huurder’ behandelen. Als hij dat niet doet kan dit een reden zijn voor beëindiging van de huurovereenkomst.

[MdV, 19-11-2023]

Specialisten

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Huur van woonruimte

  Bijzondere regels voor huur van woonruimte

  Voor de huur van woonruimte gelden er verschillende bijzondere regels, bovenop de algemene bepalingen van het huurrecht. De bijzondere regels gaan altijd voor de algemene regels, maar wanneer de speciale regels voor woonruimte een onderwerp niet bestrijken dan geldt de algemene regeling.

  Huurbescherming bij woonruimte

  Een van de belangrijkste uitzonderingen bij huurrecht van woonruimte is de huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder de huurovereenkomst alleen kan beëindigen onder bepaalde wettelijke voorwaarden, zoals bij wanbetaling of dringend eigen gebruik. De verhuurder moet ook de wettelijke opzegtermijn in acht nemen.

  Wettelijke opzeggingsgronden huur woonruimte

  De huurder kan de huurovereenkomst opzeggen zonder opgaaf van redenen. Wel moet de huurder de opzegtermijn in acht nemen. Bij huur voor bepaalde tijd kunnen er beperkingen gelden voor opzegging door de huurder.

  Bij de huur van woonruimte is de verhuurder echter gebonden aan een beperkt aantal in de wet opgenomen opzeggingsgronden. De verhuurder moet de reden van de opzegging duidelijk in de opzegging vermelden. De wet kent de volgende opzeggingsgronden:

  Opzegging door de verhuurder wegens dringend eigen gebruik: De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen als hij de woonruimte zelf dringend nodig heeft voor eigen bewoning, maar dringend eigen gebruik kan ook inhouden dat de verhuurder de woning nodig heeft voor renovatie of sloop.

  Opzegging door de verhuurder wegens slecht huurderschap: als de huurder zich niet aan de huurovereenkomst houdt, bijvoorbeeld door herhaaldelijk overlast te veroorzaken, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen.

  Opzegging wegens wanbetaling: Als de huurder de huur niet betaalt, kan de verhuurder de huurovereenkomst natuurlijk ook opzeggen.

  Procedure om tot beëindiging van de huur van woonruimte te komen

  Als de huurder akkoord gaat met de opzegging, dan eindigt de huurovereenkomst conform de opzegging. Maar als de huurder niet instemt met het einde van de huur, dan kan een verzoek tot huurbescherming worden ingediend bij de Kantonrechter. Die moet dan beslissen of de opzegging aan de wettelijke vereisten voldoet. Zo niet, dan wijst de Kantonrechter de opzegging van de hand en mag de huurder blijven zitten.

  Zie voor verdieping de kennisbank pagina Einde van de huur van woonruimte.

  Huurprijsbescherming

  Er gelden ook bijzondere regels met betrekking tot de huurprijs van woonruimte. Er zijn maximale huurprijsstijgingen vastgesteld en in sommige gevallen kunnen huurders bezwaar maken tegen een te hoge huurprijs.

  De huurprijsbescherming is geregeld in de Huurprijzenwet woonruimte. De Huurcommissie is de instantie waar huurders in eerste instantie terecht kunnen om de huurprijs te laten toetsen.

  Servicekosten woonruimte

  Naast de huurprijs kunnen er servicekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor bijvoorbeeld schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes, tuinonderhoud, onderhoud van een eventueel aanwezige liftinstallatie en beheerskosten.

  Zie voor verdieping de kennisbank pagina Huurprijzen en andere vergoedingen.

  Onderhoud bij huur van woonruimte

  De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gehuurde woonruimte. Dit omvat structureel onderhoud zoals het repareren van gebreken en het zorgen voor een veilige woonomgeving.

  Zie ook het onderwerp gebrekenregeling in Ken je recht.

  De huurder is verantwoordelijk voor kleine herstellingen. De huurder moet het gehuurde ook als een ‘goed huurder’ behandelen. Als hij dat niet doet kan dit een reden zijn voor beëindiging van de huurovereenkomst.

  [MdV, 19-11-2023]

  Specialisten

  Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis