Definitie van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst op grond waarvan de werknemer de verplichting op zich neemt om werkzaamheden te verrichten voor de werkgever, tegen betaling van loon.

Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

In het Nederlandse arbeidsrecht worden aan de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst een aantal strikte eisen gesteld:

1. de werknemer verplicht zich om persoonlijk werkzaamheden te verrichten voor de werkgever;

2. voor een bepaald aantal uren (per week of per maand);

3. er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.

4. de werkgever verplicht zich tot het betalen van loon.

Wanneer iemand voor een ander werkzaamheden verricht, waarbij niet wordt voldaan aan die eisen, dan is die overeenkomst naar Nederlands recht geen arbeidsovereenkomst. Het zou dan bij voorbeeld aanneming van werk kunnen zijn of een overeenkomst van opdracht (dienstverlening).

Bescherming van de werknemer

Voor die overeenkomsten gelden andere regels. Kenmerkend voor het Nederlandse arbeidsrecht is de beschermingsgedachte. Ook de EU-wetgever geeft regels om de werknemer te beschermen. De wet beschermt de werknemer (of arbeider) omdat die volgens de wet een zwakkere positie heeft dan de werkgever.

Verdieping arbeidsrecht

Wil je meer te weten komen over het arbeidsrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het arbeidsrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping arbeidsrecht.

Specialisten

mr. Ronnie Eisenmann

Eisenmann & Ravestijn Advocaten
ronnie@eisenmann.org
+31 20 445 84 45
Advocatuur
mr. Ronnie Eisenmann

mr. Ronald Beltzer

Flott Advocatuur
beltzer@flottadvocatuur.nl
06 - 3405 6599
Advocatuur
mr. Ronald Beltzer

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Definitie van de arbeidsovereenkomst

  De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst op grond waarvan de werknemer de verplichting op zich neemt om werkzaamheden te verrichten voor de werkgever, tegen betaling van loon.

  Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

  In het Nederlandse arbeidsrecht worden aan de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst een aantal strikte eisen gesteld:

  1. de werknemer verplicht zich om persoonlijk werkzaamheden te verrichten voor de werkgever;

  2. voor een bepaald aantal uren (per week of per maand);

  3. er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.

  4. de werkgever verplicht zich tot het betalen van loon.

  Wanneer iemand voor een ander werkzaamheden verricht, waarbij niet wordt voldaan aan die eisen, dan is die overeenkomst naar Nederlands recht geen arbeidsovereenkomst. Het zou dan bij voorbeeld aanneming van werk kunnen zijn of een overeenkomst van opdracht (dienstverlening).

  Bescherming van de werknemer

  Voor die overeenkomsten gelden andere regels. Kenmerkend voor het Nederlandse arbeidsrecht is de beschermingsgedachte. Ook de EU-wetgever geeft regels om de werknemer te beschermen. De wet beschermt de werknemer (of arbeider) omdat die volgens de wet een zwakkere positie heeft dan de werkgever.

  Verdieping arbeidsrecht

  Wil je meer te weten komen over het arbeidsrecht? Je kunt de wettelijke bepalingen over het arbeidsrecht en de toelichting daarop vinden in de Kennisbank. Ga naar verdieping arbeidsrecht.

  Specialisten

  mr. Ronald Beltzer

  Flott Advocatuur
  beltzer@flottadvocatuur.nl
  06 - 3405 6599
  Advocatuur
  mr. Ronald Beltzer

  mr. Ronnie Eisenmann

  Eisenmann & Ravestijn Advocaten
  ronnie@eisenmann.org
  +31 20 445 84 45
  Advocatuur
  mr. Ronnie Eisenmann

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis