LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht arbitrage (Titel 16, Boek 10 B.W.)

Geldigheid van een arbitragebeding naar materieel recht bepaald door toepasselijke recht

In afwijking van artikel 10:154 B.W. is een overeenkomst tot arbitrage materieel geldig als zij geldig is naar het recht dat partijen hebben gekozen of naar het recht van de plaats van arbitrage of, indien partijen geen rechtskeuze hebben gedaan, naar het recht dat van toepassing is op de rechtsbetrekking waarop de arbitrageovereenkomst betrekking heeft (art. 10:166 B.W.).

Geldigheid van een arbitragebeding naar materieel recht bepaald door toepasselijke recht

Indien een Staat, andere publiekrechtelijke rechtspersoon of staatsonderneming partij is bij een overeenkomst tot arbitrage, kan hij geen beroep doen op zijn wet of regelgeving teneinde zijn bekwaamheid of bevoegdheid tot het aangaan van de overeenkomst tot arbitrage of de vatbaarheid van het geschil voor beslissing door arbitrage te betwisten, indien de wederpartij deze regeling kende noch behoorde te kennen (art. 10:167 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 11-10-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.