Pagina inhoud

  Rechtspleging van onderscheiden aard (Boek III Rv.)

  Inleiding rechtspleging van onderscheiden aard (bijzondere procedures)

  De wetgever heeft een apart boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gewijd aan specifieke procedures voor een aantal bijzondere rechtsgebieden. Deze procedures wijken af van de algemene regels voor het voeren van dagvaardingsprocedures of verzoekschriftprocedures. Deze bijzondere procedures zijn opgenomen in Boek III Rv., dat 16 titels omvat (titels 3 en 8 zijn vervallen).

  Deze systematiek is vergelijkbaar met die in het overeenkomstenrecht, waar eerst algemene bepalingen zijn opgenomen voor overeenkomsten in het algemeen, en vervolgens enkele specifieke overeenkomsten nader zijn uitgewerkt.

  Dat kan zijn omdat die veel voorkomen, maar vaker omdat de wetgever behoefte heeft aan specifieke regels waarin die procedures nader zijn uitgewerkt. Die regelingen zijn dan vaak veel meer in detail uitgewerkt en dus uitvoeriger.

  Inhoud Boek III Rv.

  Boek III Tv. bevat 17 Titels (een aantal nummers ontbreken en er zijn een paar A-Titels. Een aantal Titels is onderverdeeld in afdelingen, maar niet allemaal. En sommige (zoals de echtscheidingsprocedure) daarvan zijn nog onderverdeeld in paragrafen.

  Titel 1 Procedures in zaken van verkeersmiddelen en vervoer (art. 621 Rv. tot en met art. 657 Rv.)

  Titel 2 Procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap (art. 658 Rv. tot en met art. 699 Rv.)

  Titel 4 Middelen tot bewaring van recht (conservatoir beslag) (art. 700 Rv. tot en met art. 770c Rv.)

  Titel 5 Rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording (art. 771 Rv. tot en met art. 776 Rv.)

  Titel 6 Procedures personen- en familierecht (art. 798 Rv. tot en met art. 828 Rv.)

  Titel 7 Enige bijzondere rechtsplegingen  art. 838 Rv. tot en met art. 861 Rv.)

  Titel 9 Tenuitvoerlegging buitenlandse titels (art. 985 Rv. tot en met art. 994 Rv.)

  Titel 10 Procedures rechtspersonen (art. 995 Rv. tot en met art. 997a Rv.)

  Titel 12 Procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (art. 1003 Rv. tot en met art. 1006 Rv.)

  Titel 13 Procedures teruggave cultuurgoederen (art. 1008 Rv. tot en met art. 1012 Rv.)

  Titel 14 Procedures verbindendverklaring overeenkomsten massaschade (WCAM) (art. 1013 Rv. tot en met art. 1018a Rv.)

  Titel 14A Procedures collectieve actie en collectieve schade-afwikkeling (art. 1018b Rv. tot en met art. 1018n Rv.)

  Titel 15 Procedures inzake rechten van intellectuele eigendom

  Titel 15A Procedure inzake bescherming van bedrijfsgeheimen

  Titel 16 Procedures pachtzaken

  Titel 17 Procedures deelgeschillen letselschade en overlijdensschade

  Titel 18 Procedures arbeidsovereenkomsten continentaal plat

  Auteur & Last edit

  [MdV, 31-03-2018; laatste bewerking 6-09-2023]

  Pagina inhoud

   Rechtspleging van onderscheiden aard (Boek III Rv.)

   Inleiding rechtspleging van onderscheiden aard (bijzondere procedures)

   De wetgever heeft een apart boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gewijd aan specifieke procedures voor een aantal bijzondere rechtsgebieden. Deze procedures wijken af van de algemene regels voor het voeren van dagvaardingsprocedures of verzoekschriftprocedures. Deze bijzondere procedures zijn opgenomen in Boek III Rv., dat 16 titels omvat (titels 3 en 8 zijn vervallen).

   Deze systematiek is vergelijkbaar met die in het overeenkomstenrecht, waar eerst algemene bepalingen zijn opgenomen voor overeenkomsten in het algemeen, en vervolgens enkele specifieke overeenkomsten nader zijn uitgewerkt.

   Dat kan zijn omdat die veel voorkomen, maar vaker omdat de wetgever behoefte heeft aan specifieke regels waarin die procedures nader zijn uitgewerkt. Die regelingen zijn dan vaak veel meer in detail uitgewerkt en dus uitvoeriger.

   Inhoud Boek III Rv.

   Boek III Tv. bevat 17 Titels (een aantal nummers ontbreken en er zijn een paar A-Titels. Een aantal Titels is onderverdeeld in afdelingen, maar niet allemaal. En sommige (zoals de echtscheidingsprocedure) daarvan zijn nog onderverdeeld in paragrafen.

   Titel 1 Procedures in zaken van verkeersmiddelen en vervoer (art. 621 Rv. tot en met art. 657 Rv.)

   Titel 2 Procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap (art. 658 Rv. tot en met art. 699 Rv.)

   Titel 4 Middelen tot bewaring van recht (conservatoir beslag) (art. 700 Rv. tot en met art. 770c Rv.)

   Titel 5 Rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording (art. 771 Rv. tot en met art. 776 Rv.)

   Titel 6 Procedures personen- en familierecht (art. 798 Rv. tot en met art. 828 Rv.)

   Titel 7 Enige bijzondere rechtsplegingen  art. 838 Rv. tot en met art. 861 Rv.)

   Titel 9 Tenuitvoerlegging buitenlandse titels (art. 985 Rv. tot en met art. 994 Rv.)

   Titel 10 Procedures rechtspersonen (art. 995 Rv. tot en met art. 997a Rv.)

   Titel 12 Procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (art. 1003 Rv. tot en met art. 1006 Rv.)

   Titel 13 Procedures teruggave cultuurgoederen (art. 1008 Rv. tot en met art. 1012 Rv.)

   Titel 14 Procedures verbindendverklaring overeenkomsten massaschade (WCAM) (art. 1013 Rv. tot en met art. 1018a Rv.)

   Titel 14A Procedures collectieve actie en collectieve schade-afwikkeling (art. 1018b Rv. tot en met art. 1018n Rv.)

   Titel 15 Procedures inzake rechten van intellectuele eigendom

   Titel 15A Procedure inzake bescherming van bedrijfsgeheimen

   Titel 16 Procedures pachtzaken

   Titel 17 Procedures deelgeschillen letselschade en overlijdensschade

   Titel 18 Procedures arbeidsovereenkomsten continentaal plat

   Auteur & Last edit

   [MdV, 31-03-2018; laatste bewerking 6-09-2023]

   Rechtspleging van onderscheiden aard (Boek III Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!