Pagina inhoud

  Algemene slotbepaling Faillissementswet (art. 362 Fw.)

  Inleiding slotbepaling Faillissementswet

  Art. 362 Fw., de laatste bepaling van de Faillissementswet – die geldt voor alle drie de in deze wet opgenomen insolventieprocedures – bevat een aantal bepalingen van algemene aard.

  Algemene Termijnenwet n.v.t. op opzegging huur- en arbeidsovereenkomsten

  In art. 362 lid 1 Fw. is bepaald, dat de Algemene Termijnenwet niet geldt voor de opzegtermijnen van arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten, vervat in de Faillissementswet bij de regelingen van het faillissement, de surseance en de WSNP.

  Geen verzoekschriftprocedures Titel 3, Boek 1 Rv.

  Per 1 januari 2002 is bij de invoering van de Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering art. 362 lid 2 Fw. toegevoegd, waarin is bepaald dat verzoekschriftprocedures uit hoofde van de Faillissementswet niet onder de reguliere regeling van verzoekschriften (zoals geregeld in Titel 3, Boek 1 Rv.) vallen.

  Bij de Aanpassingswet is de toepasselijkheid van de algemene regeling van verzoekschriftprocedures zo ingericht, dat deze in beginsel voor alle verzoekschriftprocedures geldt. Dit tenzij de wet daarop een uitzondering maakt. Die uitzondering is nodig geacht voor verzoekschriftprocedures in het kader van de Faillissementswet, omdat die afwijkend van karakter zijn. Zo zijn die soms heel informeel en gelden er korte termijnen. Of zoals de Minister het verwoordt: “gegeven de specifieke rechtsgang die in die wet is neergelegd”.

  Zie hierover nader de Memorie van Toelichting bij de Aanpassingswet (wetsvoorstel 27. 824).

  Weigering homologatie

  In art. 362 lid 3 Fw. is nog een extra weigeringsgrond voor homologatie van een akkoord opgenomen: namelijk indien het akkoord niet voorziet in de terugbetaling van de staatssteun die ingevolge een Commissiebesluit als bedoeld in artikel 1 van de Wet terugvordering staatssteun moet worden teruggevorderd.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 23-07-2018]

  Algemene slotbepaling Faillissementswet (art. 362 Fw.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Algemene slotbepaling Faillissementswet (art. 362 Fw.)

   Inleiding slotbepaling Faillissementswet

   Art. 362 Fw., de laatste bepaling van de Faillissementswet – die geldt voor alle drie de in deze wet opgenomen insolventieprocedures – bevat een aantal bepalingen van algemene aard.

   Algemene Termijnenwet n.v.t. op opzegging huur- en arbeidsovereenkomsten

   In art. 362 lid 1 Fw. is bepaald, dat de Algemene Termijnenwet niet geldt voor de opzegtermijnen van arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten, vervat in de Faillissementswet bij de regelingen van het faillissement, de surseance en de WSNP.

   Geen verzoekschriftprocedures Titel 3, Boek 1 Rv.

   Per 1 januari 2002 is bij de invoering van de Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering art. 362 lid 2 Fw. toegevoegd, waarin is bepaald dat verzoekschriftprocedures uit hoofde van de Faillissementswet niet onder de reguliere regeling van verzoekschriften (zoals geregeld in Titel 3, Boek 1 Rv.) vallen.

   Bij de Aanpassingswet is de toepasselijkheid van de algemene regeling van verzoekschriftprocedures zo ingericht, dat deze in beginsel voor alle verzoekschriftprocedures geldt. Dit tenzij de wet daarop een uitzondering maakt. Die uitzondering is nodig geacht voor verzoekschriftprocedures in het kader van de Faillissementswet, omdat die afwijkend van karakter zijn. Zo zijn die soms heel informeel en gelden er korte termijnen. Of zoals de Minister het verwoordt: “gegeven de specifieke rechtsgang die in die wet is neergelegd”.

   Zie hierover nader de Memorie van Toelichting bij de Aanpassingswet (wetsvoorstel 27. 824).

   Weigering homologatie

   In art. 362 lid 3 Fw. is nog een extra weigeringsgrond voor homologatie van een akkoord opgenomen: namelijk indien het akkoord niet voorziet in de terugbetaling van de staatssteun die ingevolge een Commissiebesluit als bedoeld in artikel 1 van de Wet terugvordering staatssteun moet worden teruggevorderd.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 23-07-2018]

   Algemene slotbepaling Faillissementswet (art. 362 Fw.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!