Pagina inhoud

  Verdragen insolventierecht

  Inleiding verdragen insolventierecht

  Het insolventierecht (ook wel bekend als faillissementsrecht) is – in de global village die de wereld is geworden – niet los te zien van verdragen met andere landen, waarin tal van onderwerpen op het gebied van civiel procesrecht zijn geregeld om tot een afstemming of unificatie van het grensoverschrijdende recht te komen.

  Soms is er daarbij sprake van verdragen, die in de plaats treden van het nationale recht. Daarbij zijn er ook weer twee mogelijkheden: het verdrag heeft – geheel of gedeeltelijk – rechtstreekse werking, zodat de burger zich rechtstreeks op de verdragsbepaling kan beroepen. De uitleg van de bepalingen van het verdrag dient dan plaats te vinden aan de hand van het verdrag zelf.

  Het kan ook zijn, dat het verdrag niet rechtstreeks werkt, maar door de nationale rechter geïmplementeerd moet worden in de nationale wetgeving. Er wordt dan een uitvoeringswet of implementatiewet aangenomen om dit te bewerkstelligen. Vaak kan in dergelijke verdragen door de nationale wetgever worden gekozen voor diverse opties binnen het verdrag, zodat de verdragsafspraken zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in het nationale recht en aansluiten bij het systeem der wet.

  Internationale verdragen en Europese verdragen en verordeningen

  Internationale verdragen worden al zeer lang gesloten. Soms tussen twee landen (bilaterale verdragen) en soms tussen meerdere of zelfs zeer veel landen, al dan niet onder aansturing van een internationale organisatie zoals de VN.

  Sinds de oprichting van de Europese Unie – die zelf ook door een verdrag tussen de oprichtende Lidstaten tot stand is gekomen – zijn er ook verdragen, die ter nadere invulling en uitvoering van de gedachte van de Europese eenwording worden gesloten.

  De EU vaardigt tal van beslissingen uit, zowel voor eenieder bindend als met betrekking tot haar beleid. Voor een toelichting zie het artikel Soorten besluiten EU van het Expertisecentrum Europees recht.

  Verordeningen EU

  De Europese Unie heeft inmiddels zelfs de rol van supranationale wetgever toegekend gekregen, waardoor de Europese Commissie zelfs – net als bij nationale wetgeving in samenspraak met het Europese Parlement – wetten (Verordeningen) kan uitvaardigen, die rechtstreeks gelden binnen de EU. De EU kan ook andere beslissingen uitvaardigen, zoals Richtlijnen en Besluiten (zie uitleg website EU).

  Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Een verordening is rechtstreeks van toepassing, wat betekent dat zij rechtstreeks recht schept dat in alle EU-lidstaten dezelfde kracht heeft als het nationale recht, zonder dat nationale instanties daarvoor iets hoeven te doen.

  Internationale wettelijke regels binnen Lawyrup.nl

  Bij de behandeling van wettelijke bepalingen in het insolventierecht op Lawyrup.nl komt soms aan de orde, dat bepalingen van het Faillissementswet zijn opgenomen ter uitvoering van internationale verdragen, of ter uitvoering van Richtlijnen of verordeningen van de EU.

  Dit wordt bij de betreffende regeling dikwijls vermeld. Op de pagina’s met betrekking tot Verdragen insolventierecht wordt een opsomming met links opgenomen van dergelijke verdragen.

  NB de opsomming van verdragen op Lawyrup.nl is niet volledig of uitputtend maar wordt slechts op incidentele basis bijgehouden aan de hand van wat in de content is vermeld. Het kan ook voorkomen, dat er verdragen in de content vermeld zijn, die hier (nog) niet vermeld zijn.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 29-11-2018]

  Pagina inhoud

   Verdragen insolventierecht

   Inleiding verdragen insolventierecht

   Het insolventierecht (ook wel bekend als faillissementsrecht) is – in de global village die de wereld is geworden – niet los te zien van verdragen met andere landen, waarin tal van onderwerpen op het gebied van civiel procesrecht zijn geregeld om tot een afstemming of unificatie van het grensoverschrijdende recht te komen.

   Soms is er daarbij sprake van verdragen, die in de plaats treden van het nationale recht. Daarbij zijn er ook weer twee mogelijkheden: het verdrag heeft – geheel of gedeeltelijk – rechtstreekse werking, zodat de burger zich rechtstreeks op de verdragsbepaling kan beroepen. De uitleg van de bepalingen van het verdrag dient dan plaats te vinden aan de hand van het verdrag zelf.

   Het kan ook zijn, dat het verdrag niet rechtstreeks werkt, maar door de nationale rechter geïmplementeerd moet worden in de nationale wetgeving. Er wordt dan een uitvoeringswet of implementatiewet aangenomen om dit te bewerkstelligen. Vaak kan in dergelijke verdragen door de nationale wetgever worden gekozen voor diverse opties binnen het verdrag, zodat de verdragsafspraken zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in het nationale recht en aansluiten bij het systeem der wet.

   Internationale verdragen en Europese verdragen en verordeningen

   Internationale verdragen worden al zeer lang gesloten. Soms tussen twee landen (bilaterale verdragen) en soms tussen meerdere of zelfs zeer veel landen, al dan niet onder aansturing van een internationale organisatie zoals de VN.

   Sinds de oprichting van de Europese Unie – die zelf ook door een verdrag tussen de oprichtende Lidstaten tot stand is gekomen – zijn er ook verdragen, die ter nadere invulling en uitvoering van de gedachte van de Europese eenwording worden gesloten.

   De EU vaardigt tal van beslissingen uit, zowel voor eenieder bindend als met betrekking tot haar beleid. Voor een toelichting zie het artikel Soorten besluiten EU van het Expertisecentrum Europees recht.

   Verordeningen EU

   De Europese Unie heeft inmiddels zelfs de rol van supranationale wetgever toegekend gekregen, waardoor de Europese Commissie zelfs – net als bij nationale wetgeving in samenspraak met het Europese Parlement – wetten (Verordeningen) kan uitvaardigen, die rechtstreeks gelden binnen de EU. De EU kan ook andere beslissingen uitvaardigen, zoals Richtlijnen en Besluiten (zie uitleg website EU).

   Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

   Een verordening is rechtstreeks van toepassing, wat betekent dat zij rechtstreeks recht schept dat in alle EU-lidstaten dezelfde kracht heeft als het nationale recht, zonder dat nationale instanties daarvoor iets hoeven te doen.

   Internationale wettelijke regels binnen Lawyrup.nl

   Bij de behandeling van wettelijke bepalingen in het insolventierecht op Lawyrup.nl komt soms aan de orde, dat bepalingen van het Faillissementswet zijn opgenomen ter uitvoering van internationale verdragen, of ter uitvoering van Richtlijnen of verordeningen van de EU.

   Dit wordt bij de betreffende regeling dikwijls vermeld. Op de pagina’s met betrekking tot Verdragen insolventierecht wordt een opsomming met links opgenomen van dergelijke verdragen.

   NB de opsomming van verdragen op Lawyrup.nl is niet volledig of uitputtend maar wordt slechts op incidentele basis bijgehouden aan de hand van wat in de content is vermeld. Het kan ook voorkomen, dat er verdragen in de content vermeld zijn, die hier (nog) niet vermeld zijn.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 29-11-2018]

   Verdragen insolventierecht

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!