Pagina inhoud

  Overige wetten burgerlijk recht

  Inleiding overige wetten burgerlijk recht

  Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er diverse andere wetten, die van belang zijn voor het burgerlijk recht (privaatrecht). Een aantal daarvan wordt hier behandeld, zonder dat daarbij volledigheid wordt gepretendeerd.

  Nederlandse Grondwet

  De belangrijkste wet in ons land is (net als in vele andere landen met een constitutionele democratie) de Grondwet. Daarin zijn de grondvesten van onze Staat en ons rechtsbestel vastgelegd. De Grondwet kan ook niet zomaar veranderd worden: daarvoor moet de wetswijziging eerst door beide Kamers worden aangenomen (de 1e lezing), en daarna moet het feest nog eens worden overgedaan waarbij er een tweederde meerderheid in de Kamers moet zijn voor deze wijziging van de Grondwet.

  Op dit moment speelt in dat verband het wetsvoorstel tot invoering van een bindend correctief referendum. Dat voorstel is nu door de 1e ronde heen. Nu er verkiezingen geweest zijn kan het door voor de 2e lezing. Zie het blog Correctief referendum in 1e lezing aangenomen.

  Verschillende soorten wetten: de vaste basis en aanpassingen

  Overigens kan worden onderscheiden in twee verschillende soorten wetten, die door de wetgever worden uitgevaardigd: in de eerste plaats wijzigingswetten, waarmee de bestaande bepalingen van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd worden. Die wetten verliezen na de uitvoering daarvan individueel hun waarde. Ze zijn alleen nog interessant om te achterhalen wat er veranderd is.

  Daarnaast zijn er uitvoeringswetten, waarmee internationale verdragen en Richtlijnen en verordeningen van de EU worden geïmplementeerd in het Nederlandse recht. Sommige van die wetten vind je hier ook. Dit is de Nederlandse wet ter uitvoering op nationaal niveau van de Europese wetgeving. Zoals de WAGW.

  De derde categorie is via deze pagina te vinden: dat zijn wetten, die zelfstandige wetgeving vormen naast – en in aansluiting op – het Burgerlijk Wetboek bevatten.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 08-02-2020; laatste bewerking 9-04-2024]

  Pagina inhoud

   Overige wetten burgerlijk recht

   Inleiding overige wetten burgerlijk recht

   Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er diverse andere wetten, die van belang zijn voor het burgerlijk recht (privaatrecht). Een aantal daarvan wordt hier behandeld, zonder dat daarbij volledigheid wordt gepretendeerd.

   Nederlandse Grondwet

   De belangrijkste wet in ons land is (net als in vele andere landen met een constitutionele democratie) de Grondwet. Daarin zijn de grondvesten van onze Staat en ons rechtsbestel vastgelegd. De Grondwet kan ook niet zomaar veranderd worden: daarvoor moet de wetswijziging eerst door beide Kamers worden aangenomen (de 1e lezing), en daarna moet het feest nog eens worden overgedaan waarbij er een tweederde meerderheid in de Kamers moet zijn voor deze wijziging van de Grondwet.

   Op dit moment speelt in dat verband het wetsvoorstel tot invoering van een bindend correctief referendum. Dat voorstel is nu door de 1e ronde heen. Nu er verkiezingen geweest zijn kan het door voor de 2e lezing. Zie het blog Correctief referendum in 1e lezing aangenomen.

   Verschillende soorten wetten: de vaste basis en aanpassingen

   Overigens kan worden onderscheiden in twee verschillende soorten wetten, die door de wetgever worden uitgevaardigd: in de eerste plaats wijzigingswetten, waarmee de bestaande bepalingen van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd worden. Die wetten verliezen na de uitvoering daarvan individueel hun waarde. Ze zijn alleen nog interessant om te achterhalen wat er veranderd is.

   Daarnaast zijn er uitvoeringswetten, waarmee internationale verdragen en Richtlijnen en verordeningen van de EU worden geïmplementeerd in het Nederlandse recht. Sommige van die wetten vind je hier ook. Dit is de Nederlandse wet ter uitvoering op nationaal niveau van de Europese wetgeving. Zoals de WAGW.

   De derde categorie is via deze pagina te vinden: dat zijn wetten, die zelfstandige wetgeving vormen naast – en in aansluiting op – het Burgerlijk Wetboek bevatten.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 08-02-2020; laatste bewerking 9-04-2024]

   Overige wetten burgerlijk recht

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!