Pagina inhoud

  Wijze van procederen (Boek 1 Rv.)

  Inleiding procesrecht

  Het burgerlijk procesrecht is geregeld in Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (kortweg aangeduid als: “Rv.”).

  NB: de links naar wetsartikelen verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv.

  Project digitalisering van de rechtspraak

  Digitaal procederen: KEI

  In het kader van het project “Kwaliteit En Innovatie” (oftewel: KEI) wilde de wetgever digitaal procederen gefaseerd invoeren. In verband daarmee is ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast.

  In twee arrondissementen is digitaal procederen in zaken waarin verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt ingevoerd (in september 2017). Dagvaarding en verzoek waren daarbij in de digitale procedure vervangen door een digitale “procesinleiding”.

  Het project liep echter vast op uitvoeringsproblemen en een enorme overschrijding van het budget. De Minister beraadt zich (sinds medio 2018) hoe nu verder. Deels is KEI wel geslaagd, o.a. bij de Hoge Raad en bij het toezicht in o.a. faillissementen (“KEI Toezicht”). KEI is in 2018 ingetrokken. Een deel van de wetswijziging is echter wel in Rv. doorgevoerd. Zie het blog Wetsvoorstel intrekking KEI.

  Nieuwe aanpak project digitaal procederen

  Inmiddels wordt er gewerkt aan de invoering van een minder ambitieus project dat moet leiden tot digitaal procederen en afschaffing van het fax-apparaat. Dit laatste is in maart 2022 een feit geworden. Contact met de Rechtspraak vindt nu plaats via het platform ‘Zivver’ voor beveiligd e-mailen, dat in 2020 mede dankzij de corona-epidemie in rap tempo was ingevoerd, en nu is doorgevoerd als de standaard voor contact met de Rechtspraak. Advocaten en andere juristen die met rechters willen communiceren kunnen via een eigen account inloggen en berichten versturen. Een bericht leidt – zoals bekend van andere overheidsplatforms – tot een bericht dat er een bericht is. Je moet dan weer inloggen in je Zivver account om dat bericht te lezen.

  Zie over het nieuwe project digitaal procederen ook het blog KEI 2.0. Inmiddels is digitaal procederen in beslagzaken een feit. Dit werkt prima. Je kunt een beslagrekest digitaal uploaden, dat – net als voorheen met de fax – snel wordt behandeld. Je kunt ook berichten uitwisselen met de rechtbank, zoals eerder via KEI mogelijk was.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-09-2016; bijgewerkt 14-05-2022]

  Pagina inhoud

   Wijze van procederen (Boek 1 Rv.)

   Inleiding procesrecht

   Het burgerlijk procesrecht is geregeld in Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (kortweg aangeduid als: “Rv.”).

   NB: de links naar wetsartikelen verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv.

   Project digitalisering van de rechtspraak

   Digitaal procederen: KEI

   In het kader van het project “Kwaliteit En Innovatie” (oftewel: KEI) wilde de wetgever digitaal procederen gefaseerd invoeren. In verband daarmee is ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast.

   In twee arrondissementen is digitaal procederen in zaken waarin verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt ingevoerd (in september 2017). Dagvaarding en verzoek waren daarbij in de digitale procedure vervangen door een digitale “procesinleiding”.

   Het project liep echter vast op uitvoeringsproblemen en een enorme overschrijding van het budget. De Minister beraadt zich (sinds medio 2018) hoe nu verder. Deels is KEI wel geslaagd, o.a. bij de Hoge Raad en bij het toezicht in o.a. faillissementen (“KEI Toezicht”). KEI is in 2018 ingetrokken. Een deel van de wetswijziging is echter wel in Rv. doorgevoerd. Zie het blog Wetsvoorstel intrekking KEI.

   Nieuwe aanpak project digitaal procederen

   Inmiddels wordt er gewerkt aan de invoering van een minder ambitieus project dat moet leiden tot digitaal procederen en afschaffing van het fax-apparaat. Dit laatste is in maart 2022 een feit geworden. Contact met de Rechtspraak vindt nu plaats via het platform ‘Zivver’ voor beveiligd e-mailen, dat in 2020 mede dankzij de corona-epidemie in rap tempo was ingevoerd, en nu is doorgevoerd als de standaard voor contact met de Rechtspraak. Advocaten en andere juristen die met rechters willen communiceren kunnen via een eigen account inloggen en berichten versturen. Een bericht leidt – zoals bekend van andere overheidsplatforms – tot een bericht dat er een bericht is. Je moet dan weer inloggen in je Zivver account om dat bericht te lezen.

   Zie over het nieuwe project digitaal procederen ook het blog KEI 2.0. Inmiddels is digitaal procederen in beslagzaken een feit. Dit werkt prima. Je kunt een beslagrekest digitaal uploaden, dat – net als voorheen met de fax – snel wordt behandeld. Je kunt ook berichten uitwisselen met de rechtbank, zoals eerder via KEI mogelijk was.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-09-2016; bijgewerkt 14-05-2022]

   Wijze van procederen (Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!