Pagina inhoud

  Wijze van procederen (Boek I Rv.)

  Inleiding procesrecht

  Het burgerlijk procesrecht is geregeld in Boek I van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (kortweg aangeduid als: “Rv.”). Titel 4 en Titel 5 van Boek I Rv. bevatten alleen vervallen bepalingen en worden dus niet op Lawyrup behandeld.

  De links op deze pagina zijn gewijzigd naar het eengemaakte Rv.

  Project digitalisering van de rechtspraak

  In het kader van het project “Kwaliteit En Innovatie” (oftewel: KEI) wilde de wetgever digitaal procederen gefaseerd invoeren. In verband daarmee werd ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast. Er kwamen twee versies: digitaal en niet-digitaal.

  In twee arrondissementen is digitaal procederen in zaken waarin verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt ingevoerd (in september 2017). Dagvaarding en verzoek waren daarbij in de digitale procedure vervangen door een digitale “procesinleiding”.

  Het project liep echter vast op uitvoeringsproblemen en een enorme overschrijding van het budget. KEI is in 2018 ingetrokken en de pilots zijn gestaakt. Deels is KEI wel geslaagd, o.a. bij de Hoge Raad en bij het toezicht in o.a. faillissementen (“KEI Toezicht”). Een aantal wijzigingen qua procesvoering is echter wel in Rv. doorgevoerd. Zie het blog Wetsvoorstel intrekking KEI.

  Nieuwe aanpak project digitaal procederen

  Thans wordt er gewerkt aan de invoering van een minder ambitieus project dat moet leiden tot digitaal procederen en afschaffing van het fax-apparaat. Dit laatste is in maart 2022 een feit geworden. Contact met de Rechtspraak vindt nu plaats via het platform ‘Zivver’ voor beveiligd e-mailen, dat in 2020 mede dankzij de corona-epidemie in rap tempo was ingevoerd, en nu is doorgevoerd als de standaard voor contact met de Rechtspraak. Advocaten en andere juristen die met rechters willen communiceren kunnen via een eigen account inloggen en berichten versturen. Een bericht leidt – zoals bekend van andere overheidsplatforms – tot een bericht dat er een bericht is. Je moet dan weer inloggen in je Zivver account om dat bericht te lezen.

  Zie over het nieuwe project digitaal procederen ook het blog KEI 2.0. Inmiddels is digitaal procederen in beslagzaken een feit. Dit werkt prima. Je kunt een beslagrekest digitaal uploaden, dat – net als voorheen met de fax – snel wordt behandeld. Je kunt ook berichten uitwisselen met de rechtbank, zoals eerder via KEI mogelijk was.

  Eenmaking Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

  En per 1 mei 2023 zijn de twee versies van Rv. weer ineengeschoven tot één wetboek. Een opluchting voor velen, maar op Lawyrup zal het even duren voor alle links weer zijn aangepast zodat die naar het eengemaakte wetboek verwijzen. De aangepaste links herken je doordat de artikelen cursief gemarkeerd zijn.

  Bij het gebruik van het nieuwe wetboek moet je ook nog oppassen. De indeling is gewijzigd en daardoor kunnen ook artikelnummers veranderd zijn. Zo is ‘Afdeling 3e A’ (art. 30p Rv. tot en met art. 35 Rv. oud) samengevoegd met Afd. 3 op zich geen gek idee). Daardoor is de nummering echter gewijzigd: zo is bijvoorbeeld art. 30p Rv. (mondelinge uitspraak) gewijzigd in art. 29a Rv..

  Nieuw bewijsrecht

  Er is weer een ingrijpende wijziging op komst! Het bewijsrecht gaat per 1 januari 2025 ingrijpend veranderen. Zie het blog Wet Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht aangenomen.

  Voordat de wetswijziging in werking treedt zal de bespreking van Afd. 9, Titel 2 van Boek I Rv. op Lawyrup up to date gebracht worden. Zie de pagina Bewijs. In verband met de invoeging van bewijs door middel van inzage en het bewijsbeslag in Afd. 9 zal de pagina Enige bijzondere rechtsplegingen (Titel 7, Boek III Rv.) worden gewijzigd. Die bepalingen zijn na 1 januari 2025 ‘oud recht’.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-09-2016; bijgewerkt 3-05-2024]

  Pagina inhoud

   Wijze van procederen (Boek I Rv.)

   Inleiding procesrecht

   Het burgerlijk procesrecht is geregeld in Boek I van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (kortweg aangeduid als: “Rv.”). Titel 4 en Titel 5 van Boek I Rv. bevatten alleen vervallen bepalingen en worden dus niet op Lawyrup behandeld.

   De links op deze pagina zijn gewijzigd naar het eengemaakte Rv.

   Project digitalisering van de rechtspraak

   In het kader van het project “Kwaliteit En Innovatie” (oftewel: KEI) wilde de wetgever digitaal procederen gefaseerd invoeren. In verband daarmee werd ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast. Er kwamen twee versies: digitaal en niet-digitaal.

   In twee arrondissementen is digitaal procederen in zaken waarin verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt ingevoerd (in september 2017). Dagvaarding en verzoek waren daarbij in de digitale procedure vervangen door een digitale “procesinleiding”.

   Het project liep echter vast op uitvoeringsproblemen en een enorme overschrijding van het budget. KEI is in 2018 ingetrokken en de pilots zijn gestaakt. Deels is KEI wel geslaagd, o.a. bij de Hoge Raad en bij het toezicht in o.a. faillissementen (“KEI Toezicht”). Een aantal wijzigingen qua procesvoering is echter wel in Rv. doorgevoerd. Zie het blog Wetsvoorstel intrekking KEI.

   Nieuwe aanpak project digitaal procederen

   Thans wordt er gewerkt aan de invoering van een minder ambitieus project dat moet leiden tot digitaal procederen en afschaffing van het fax-apparaat. Dit laatste is in maart 2022 een feit geworden. Contact met de Rechtspraak vindt nu plaats via het platform ‘Zivver’ voor beveiligd e-mailen, dat in 2020 mede dankzij de corona-epidemie in rap tempo was ingevoerd, en nu is doorgevoerd als de standaard voor contact met de Rechtspraak. Advocaten en andere juristen die met rechters willen communiceren kunnen via een eigen account inloggen en berichten versturen. Een bericht leidt – zoals bekend van andere overheidsplatforms – tot een bericht dat er een bericht is. Je moet dan weer inloggen in je Zivver account om dat bericht te lezen.

   Zie over het nieuwe project digitaal procederen ook het blog KEI 2.0. Inmiddels is digitaal procederen in beslagzaken een feit. Dit werkt prima. Je kunt een beslagrekest digitaal uploaden, dat – net als voorheen met de fax – snel wordt behandeld. Je kunt ook berichten uitwisselen met de rechtbank, zoals eerder via KEI mogelijk was.

   Eenmaking Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

   En per 1 mei 2023 zijn de twee versies van Rv. weer ineengeschoven tot één wetboek. Een opluchting voor velen, maar op Lawyrup zal het even duren voor alle links weer zijn aangepast zodat die naar het eengemaakte wetboek verwijzen. De aangepaste links herken je doordat de artikelen cursief gemarkeerd zijn.

   Bij het gebruik van het nieuwe wetboek moet je ook nog oppassen. De indeling is gewijzigd en daardoor kunnen ook artikelnummers veranderd zijn. Zo is ‘Afdeling 3e A’ (art. 30p Rv. tot en met art. 35 Rv. oud) samengevoegd met Afd. 3 op zich geen gek idee). Daardoor is de nummering echter gewijzigd: zo is bijvoorbeeld art. 30p Rv. (mondelinge uitspraak) gewijzigd in art. 29a Rv..

   Nieuw bewijsrecht

   Er is weer een ingrijpende wijziging op komst! Het bewijsrecht gaat per 1 januari 2025 ingrijpend veranderen. Zie het blog Wet Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht aangenomen.

   Voordat de wetswijziging in werking treedt zal de bespreking van Afd. 9, Titel 2 van Boek I Rv. op Lawyrup up to date gebracht worden. Zie de pagina Bewijs. In verband met de invoeging van bewijs door middel van inzage en het bewijsbeslag in Afd. 9 zal de pagina Enige bijzondere rechtsplegingen (Titel 7, Boek III Rv.) worden gewijzigd. Die bepalingen zijn na 1 januari 2025 ‘oud recht’.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-09-2016; bijgewerkt 3-05-2024]

   Wijze van procederen (Boek I Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!