LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Burgerlijke stand (Titel 4, Boek 1 B.W.)Akten van geboorte en overlijden (Afd. 4, Titel 4, Boek 1 B.W.)

Akten van geboorte, van overlijden en de akten houdende attestaties de vita (Afd. 4, Titel 4, Boek 1 B.W.)

Inleiding akten van geboorte, van overlijden en de akten houdende attestaties de vita

In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. In Afd. 4, Titel 4 van Boek 1 B.W. worden regels gegeven over De akten van geboorte, van overlijden en de akten houdende attestaties de vita (niet te verwarren met ‘arrestaties’). Een ‘attestatie de vita’ is een officiële verklaring over het (al dan niet) in leven zijn van een persoon.

Deze afdeling omvat 12 bepalingen (art. 1:19 B.W. tot en met art. 1:19k B.W.).

 

Latere vermeldingen burgerlijke stand (Afd. 5)

Akten van inschrijving in het register van de burgerlijke stand van bepaalde rechterlijke uitspraken (Afd. 6)

De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften en uittreksels (Afd. 7)

De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (Afd. 8)

De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van inschrijvingen (Afd. 9)

De inschrijving van buitenlandse akten in het register van de burgerlijke stand en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte  (Afd. 10)

De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11)

Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting (Afd. 12)

Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Afd. 13)

De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Afd. 14)

Auteur & Last edit

[MdV, 18-02-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.