LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (Titel 20, Boek 1 B.W.)

Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen (Titel 20, Boek 1 B.W.)

Inleiding mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

Titel 20 van Boek 1 B.W. regelt het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen, die niet (meer) in staat zijn hun eigen belangen naar behoren te behartigen. Het mentorschap is net als de onderbewindstelling een minder verdergaande maatregel dan curatele (zie Titel 16, Boek 1 B.W. en Titel 19, Boek 1 B.W.).

Het mentorschap heeft slechts betrekking op de niet-financiële zorg voor de meerderjarige. Het meerderjarigenbewind legt juist alleen het beheer van het vermogen in handen van een bewindvoerder. De curatele omvat zowel de zorg voor het hele wel en wee van de onder curatele gestelde, ook de niet-financiële aspecten.

De Titel omvat 13 bepalingen (art. 1:450 B.W. tot en met art. 1:462 B.W). De bespreking van de inhoud van deze titel volgt nog.

Auteur & Last edit

[MdV, 1-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.