LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Minderjarigheid (Titel 13, Boek 1 B.W.)Registers gezag minderjarigen (Afd. 4, Titel 13, Boek 1 B.W.)

Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag (Afd. 4, Titel 13, Boek 1 B.W.)

Inleiding registers gezag minderjarigen

In Afd. 4, Titel 13, Boek 1 B.W. is het gezagsregister minderjarigen geregeld. De afdeling bevat slechts 1 artikel (art. 1:244 B.W.).

Rechtsfeiten die op het over minderjarigen uitgeoefende gezag betrekking hebben, worden bijgehouden in het Centraal Gezagsregister, waarop alle rechtbanken aangesloten zijn (art. 1:244 B.W.).

In het register staan rechterlijke beslissingen omtrent het gezag en de maatregelen van de Raad voor de Kinderbescherming. Ook kan daarin worden opgenomen de aanwijzing van een voogd door een ouder, bij wijze van uiterste wilsbeschikking. Zie de pagina Voogdij opgedragen door één van de ouders.

Besluit gezagsregisters

Welke rechtsfeiten precies opgenomen worden en op welke wijze, wordt bij AMvB bepaald. Ook wordt bij AMvB bepaald hoe verstrekking van de gegevens uit het register plaatsvindt. De Raad en het OM, alsmede advocaten en gemeenten hebben toegang tot het register. De uitvoeringsregeling is het Besluit Gezagsregisters.

Opvragen gegevens uit het gezagsregister

Burgers kunnen gegevens uit het register opvragen. Advocaten kunnen ook – via een eigen inlog bij de rechtspraak – in het gezagsregister zoeken. Zie de website van de overheid.

Auteur & Last edit

[AvB, 1-09-2021; laatste bewerking MdV 1-05-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.