LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Minderjarigheid (Titel 13, Boek 1 B.W.)Registers gezag minderjarigen (Afd. 4, Titel 13, Boek 1 B.W.)

Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag (Afd. 4, Titel 13, Boek 1 B.W.)

Inleiding registers gezag minderjarigen

Rechtsfeiten die op het over minderjarigen uitgeoefende gezag betrekking hebben, worden bijgehouden in het Centraal Gezagsregister, waarop alle rechtbanken aangesloten zijn (art. 1:244 B.W.). In het register staan rechterlijke beslissingen omtrent het gezag en de maatregelen van de Raad voor de Kinderbescherming. Welke rechtsfeiten precies opgenomen worden en op welke wijze, wordt bij AMvB bepaald. Ook wordt bij AMvB bepaalt hoe verstrekking van de gegevens uit het register plaatsvindt. De Raad en het OM, alsmede advocaten en gemeenten hebben toegang tot het register. Burgers kunnen via een advocaat gegevens opvragen.

Auteur & Last edit

[AvB, 1-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.