LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)Bepalingen voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen (Afd. 15, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Bepalingen voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen (Afd. 15, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Inleiding bepalingen voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen

Waar in afdeling 14 een elftal bepalingen voor de jaarrekening van banken voldoende was, gaat de wetgever in Afd. 15, Titel 9, Boek 2 B.W. helemaal los op de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen. Deze afdeling is onderverdeeld in 7 paragrafen (waarbij par. 2a volgt na par. 3, merkwaardig; je vraagt je ook af, wat het nut is van afzonderlijke afdelingen 2a en 4 die thematisch toch goed zouden passen in par. 3):

Par. 1  Algemene bepalingen jaarrekening verzekeringsmaatschappijen (art. 2:427 B.W. en art. 2:428 B.W.);

Par. 2  Voorschriften omtrent de balans van verzekeringsmaatschappijen en de toelichting daarop (art. 2:429 B.W. tot en met art. 2:436 B.W.);

Par. 3  Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening van verzekeringsmaatschappijen en de toelichting daarop (art. 2:437 B.W. tot en met art. 2:440 B.W.);

Par. 2a  Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening van verzekeringsmaatschappijen en de toelichting daarop (art. 2:440a B.W.);

Par. 4  Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting bij de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen (art. 2:441 B.W.);

Par. 5  Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van de bepaling van het resultaat van verzekeringsmaatschappijen (art. 2:442 B.W. tot en met art. 2:444d B.W.);

Par. 6  Voorschriften bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen (art. 2:445 B.W. tot en met art. 2:446 B.W.).

Deze bepalingen worden nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 17-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.