LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)Deskundigenonderzoek jaarrekening (Afd. 9, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Deskundigenonderzoek jaarrekening (Afd. 9, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Inleiding deskundigenonderzoek jaarrekening

Blijkens het bepaalde in Afd. 9, Titel 9, Boek 2 B.W. moet de jaarrekening van een onderneming worden onderzocht door deskundigen, zoals een registeraccountant, een accountant-administratieconsulent of een auditor van overheidswege. Deze afdeling bevat ook slechts één artikel: art. 2:393 B.W.).

Deze accountantscontrole wordt dikwijls gedaan doordat de accountant is die de jaarrekening 9in concept) voor de onderneming opstelt. Bij grotere ondernemingen wordt een scheiding gemaakt tussen het opstellen (samenstellen) van de jaarrekening en de controle daarop.

Deze bepaling wordt nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.