LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)Voorschriften grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat (Afd. 6, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Voorschriften omtrent de grondslagen van de waardering en van bepaling van het resultaat (Afd. 6, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Inleiding voorschriften omtrent de grondslagen van de waardering en van bepaling van het resultaat

Afd. 6, Titel 9, Boek 2 B.W. geeft wettelijke regels voor de grondslagen voor de waardering van de activa in de balans en de bepaling van het resultaat in de winst- en verliesrekening. Deze afdeling bevat 7 artikelen (art. 2:384 B.W. tot en met art. 2:390 B.W. ).

Deze bepalingen worden nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.