Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (Afd. 3, Titel 2, Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst tot het doen doen vervoeren van goederen

In Afd. 3, Titel 2, Boek 8 B.W. is de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen geregeld. Deze afdeling omvat 14 bepalingen (art. 8:60 B.W. tot en met art. 8:73 B.W.).

Definitie expeditie-overeenkomst

De overeenkomst tot het “doen vervoeren” van goederen wordt ook wel expeditie-overeenkomst genoemd. Deze wordt gedefinieerd in art. 8:60 B.W.: de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen is de overeenkomst, waarbij de ene partij (de expediteur) zich jegens zijn wederpartij (de opdrachtgever) verbindt tot het te haren behoeve met een vervoerder sluiten van een of meer overeenkomsten van vervoer van door deze wederpartij ter beschikking te stellen zaken, dan wel tot het te haren behoeve maken van een beding in een of meer zodanige vervoerovereenkomsten.

Deze regeling zal hier nog nader worden uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 1-03-2022; laatste bewerking 8-05-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.