Algemene bepaling exploitatie binnenschip (Afd. 1, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemene bepaling exploitatie van een binnenschip

Afd. 1, Titel 10, Boek 8 B.W. bevat slechts één algemene bepaling inzake de exploitatie van binnenschepen (art. 8:880 B.W.). Dit is een schakelbepaling: op de exploitatie van een binnenschip zijn de art. 8:360 B.W. tot en met art. 8:366 B.W. van overeenkomstige toepassing.

Dit is een verwijzing naar de bepalingen in Titel 5, Afd. 1 van Boek 8 B.W. in Hoofdstuk II, over het zeerecht inzake de exploitatie van een zeeschip, welke bepalingen dus ook gelden voor de exploitatie van een binnenschip. Zie de pagina Algemene bepalingen exploitatie zeeschip.

Auteur & Last edit

[MdV, 3-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.