Pagina inhoud

  De maatschapsovereenkomst in de zeevisserij (Afd. 12B, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  Inleiding maatschapsovereenkomst in de zeevisserij

  In verband met de implementatie in de Nederlandse wet van het ILO-Verdrag inzake arbeid in de visserij (zie de pagina Verdrag inzake arbeid in de visserij) is deze afdeling in 2019 toegevoegd (Stb. 2019, 416). De wet is in werking getreden per 15 november 2019 (Stb. 2019, 417). Zie ook de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 35 215.

  De Nederlandse wetgever heeft er daarbij voor gekozen, om het verdrag niet van toepassing te laten zijn op de commerciële binnenvisserij, maar alleen op de commerciële zeevisserij. Voor de implementatie van het verdrag in de Rijksdelen Bonaire, St. Eustatius en Saba zie de opmerkingen van de Minister in de memorie van toelichting. De zelfstandige Nederlandse Antillen Aruba, St. Maarten en Curaçao zien vooralsnog geen reden het verdrag ook toe te passen.

  Bijzonder aan het verdrag is, dat zich dit niet beperkt tot werknemers, maar geldt voor allen die in de commerciele zeevisserij werkzaam zijn, dus ook als zelfstandige. In verband hiermee is Afd. 12B, Titel 10, Boek 7 B.W. toegevoegd, die slechts één bepaling bevat.

  Overeenkomstige toepassing bepalingen voor werknemers

  Art. 7:749 B.W. bepaalt – als uitvloeisel van het Verdrag van 2007 – dat een reeks bepalingen ook geldt voor de maatschapsovereenkomst in de zeevisserij. In plaats van “arbeidsovereenkomst” moet dan worden gelezen “maatschapsovereenkomst”. In plaats van “werkgever” moet worden gelezen “scheepsbeheerder” en in plaats van “loon” “aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan”.

  Dit geldt voor de artikelen 623624695, lid 1697698700702703 tot en met 707718719, leden 1, 2, 5 en 6720732734734a742, lid 1743 en 746 van overeenkomstige toepassing,

  Ook zijn van overeenkomstige toepassing artikelen 7:734d tot en met 7:734m B.W., tenzij de zeevarende in de zeevisserij tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekerd is bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 9-02-2020]

  De maatschapsovereenkomst in de zeevisserij (Afd. 12B, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   De maatschapsovereenkomst in de zeevisserij (Afd. 12B, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   Inleiding maatschapsovereenkomst in de zeevisserij

   In verband met de implementatie in de Nederlandse wet van het ILO-Verdrag inzake arbeid in de visserij (zie de pagina Verdrag inzake arbeid in de visserij) is deze afdeling in 2019 toegevoegd (Stb. 2019, 416). De wet is in werking getreden per 15 november 2019 (Stb. 2019, 417). Zie ook de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 35 215.

   De Nederlandse wetgever heeft er daarbij voor gekozen, om het verdrag niet van toepassing te laten zijn op de commerciële binnenvisserij, maar alleen op de commerciële zeevisserij. Voor de implementatie van het verdrag in de Rijksdelen Bonaire, St. Eustatius en Saba zie de opmerkingen van de Minister in de memorie van toelichting. De zelfstandige Nederlandse Antillen Aruba, St. Maarten en Curaçao zien vooralsnog geen reden het verdrag ook toe te passen.

   Bijzonder aan het verdrag is, dat zich dit niet beperkt tot werknemers, maar geldt voor allen die in de commerciele zeevisserij werkzaam zijn, dus ook als zelfstandige. In verband hiermee is Afd. 12B, Titel 10, Boek 7 B.W. toegevoegd, die slechts één bepaling bevat.

   Overeenkomstige toepassing bepalingen voor werknemers

   Art. 7:749 B.W. bepaalt – als uitvloeisel van het Verdrag van 2007 – dat een reeks bepalingen ook geldt voor de maatschapsovereenkomst in de zeevisserij. In plaats van “arbeidsovereenkomst” moet dan worden gelezen “maatschapsovereenkomst”. In plaats van “werkgever” moet worden gelezen “scheepsbeheerder” en in plaats van “loon” “aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan”.

   Dit geldt voor de artikelen 623624695, lid 1697698700702703 tot en met 707718719, leden 1, 2, 5 en 6720732734734a742, lid 1743 en 746 van overeenkomstige toepassing,

   Ook zijn van overeenkomstige toepassing artikelen 7:734d tot en met 7:734m B.W., tenzij de zeevarende in de zeevisserij tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekerd is bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 9-02-2020]

   De maatschapsovereenkomst in de zeevisserij (Afd. 12B, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!