Pagina inhoud

  Slotbepalingen betalingstransactie (Afd. 4, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

  Inleiding slotbepalingen betalingstransactie

   Afd. 4, Titel 7b, Boek 7 B.W. bevat een aantal slotbepalingen over de betalingstransactie. De afdeling omvat drie bepalingen (art. 7:549 B.W. tot en met art. 7:551 B.W.).

  Nadere regelgeving

  Allereerst wordt er in art. 7:549 B.W. bepaald dat er nadere regelgeving van toepassing is op deze titel. Deze nadere regels kunnen bij of krachtens Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) op grond van art. 4:22 Wet Financieel Toezicht worden gesteld met betrekking tot de inhoud en de verstrekking van de door titel III van de richtlijn vereiste informatie.

  Dwingend recht

  De hoofdregel is dat er niet ten nadele van de betaaldienstgebruiker worden afgeweken. Dit kan alleen als de wet anders bepaalt (art. 7:550 B.W. jo. art. 7:552 B.W..

  Geen consument: regelend recht

  Indien de betaaldienstgebruiker geen consument is, kunnen de partijen voor verschillende artikelen overeenkomen dat deze geheel of ten dele niet van toepassing zijn. 

  Auteur & Last edit

  [SK, 10-11-2018]

  Slotbepalingen betalingstransactie (Afd. 4, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Slotbepalingen betalingstransactie (Afd. 4, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

   Inleiding slotbepalingen betalingstransactie

    Afd. 4, Titel 7b, Boek 7 B.W. bevat een aantal slotbepalingen over de betalingstransactie. De afdeling omvat drie bepalingen (art. 7:549 B.W. tot en met art. 7:551 B.W.).

   Nadere regelgeving

   Allereerst wordt er in art. 7:549 B.W. bepaald dat er nadere regelgeving van toepassing is op deze titel. Deze nadere regels kunnen bij of krachtens Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) op grond van art. 4:22 Wet Financieel Toezicht worden gesteld met betrekking tot de inhoud en de verstrekking van de door titel III van de richtlijn vereiste informatie.

   Dwingend recht

   De hoofdregel is dat er niet ten nadele van de betaaldienstgebruiker worden afgeweken. Dit kan alleen als de wet anders bepaalt (art. 7:550 B.W. jo. art. 7:552 B.W..

   Geen consument: regelend recht

   Indien de betaaldienstgebruiker geen consument is, kunnen de partijen voor verschillende artikelen overeenkomen dat deze geheel of ten dele niet van toepassing zijn. 

   Auteur & Last edit

   [SK, 10-11-2018]

   Slotbepalingen betalingstransactie (Afd. 4, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!