Pagina inhoud

  Lijfrente (Titel 18, Boek 7 B.W.)

  Inleiding lijfrente

  Als laatste titel van Boek 7 B.W. regelt Titel 18, Boek 7 B.W. de lijfrente. De Titel bevat slechts 3 artikelen.

  Definitie lijfrente

  In art. 7:990 B.W. wordt de lijfrente als volgt gedefinieerd:

  “Lijfrente is het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld.”

  Omzetting en opschorting

  De gerechtigde kan bij uitblijven van tijdige betaling een bedrag ineens opeisen, waarmee hij een lijfrente bij een verzekeraar kan inkopen (art. 7:991 lid 1 B.W.).

  Als de schuldenaar twijfelt of “het lijf” nog in leven is, dan mag hij echter de betaling opschorten (lid 2).

  Rente bij overlijden

  Art. 7:992 B.W. bevat tot slot een bepaling over rente in geval van overlijden van “het lijf”. Die moet tijdgelang betaald worden, dan wel – als vooruitbetaling is afgesproken – over het hele tijdvak (in de regel zal dit een maand zijn).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 21-01-2019]

  Lijfrente (Titel 18, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Lijfrente (Titel 18, Boek 7 B.W.)

   Inleiding lijfrente

   Als laatste titel van Boek 7 B.W. regelt Titel 18, Boek 7 B.W. de lijfrente. De Titel bevat slechts 3 artikelen.

   Definitie lijfrente

   In art. 7:990 B.W. wordt de lijfrente als volgt gedefinieerd:

   “Lijfrente is het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld.”

   Omzetting en opschorting

   De gerechtigde kan bij uitblijven van tijdige betaling een bedrag ineens opeisen, waarmee hij een lijfrente bij een verzekeraar kan inkopen (art. 7:991 lid 1 B.W.).

   Als de schuldenaar twijfelt of “het lijf” nog in leven is, dan mag hij echter de betaling opschorten (lid 2).

   Rente bij overlijden

   Art. 7:992 B.W. bevat tot slot een bepaling over rente in geval van overlijden van “het lijf”. Die moet tijdgelang betaald worden, dan wel – als vooruitbetaling is afgesproken – over het hele tijdvak (in de regel zal dit een maand zijn).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 21-01-2019]

   Lijfrente (Titel 18, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!