Pagina inhoud

  Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

  Inleiding verplichtingen van de pachter

  In Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W. worden de verplichtingen van de pachter uit hoofde van de pachtovereenkomst beschreven. De afdeling kent 15 artikelen (art. 7:346 B.W. tot en met art. 7:360 B.W.).

  Betalen van de pachtsom en goed beheer

  De twee evidente hoofdverplichtingen van de pachter zijn het betalen van de pachtsom (de wet spreekt van “tegenprestatie”) (art. 7:346 B.W.) en een goed gebruik van het gepachte (art. 7:347 B.W.).

  Aanbrengen wijzigingen

  De pachter mag geen ingrijpende wijzigingen aanbrengen aan het gepachte, tenzij de verpachter daartoe – schriftelijk – toestemming geeft. Alleen wijzigingen die bij einde van de pacht eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden. (7:348 B.W.).

  De pachter kan echter de grondkamer toestemming vragen toch de gewenste wijziging te mogen uitvoeren. Zie leden 2 t/m 4. In art. 7:349 B.W. wordt geregeld dat de pachter het gepachte weer in oorspronkelijke staat brengt.

  Billijke vergoeding voor verbeteringen

  Bij einde van de pacht betaalt de verpachter aan de pachter een billijke vergoeding voor – met goedkeuring aangebrachte – aanpassingen, die een verbetering van het gepachte vormen (art. 7:350 B.W.).

  Kleine herstellingen

  De pachter moet zelf zorg dragen voor kleine herstellingen. Dit ligt uiteraard in het verlengde van goed beheer van het gepachte (art. 7:351 B.W.).

  Schade aan het gepachte

  Schade wordt verondersteld door de pachter te zijn veroorzaakt, behalve brandschade. De pachter is voor schade aansprakelijk. De pachter wordt verondersteld het gepachte in goede staat te hebben ontvangen (art. 7:352 B.W.). Deze aansprakelijkheid geldt ook voor derden, die het gepachte vanwege de pachter gebruiken.

  Dringende werkzaamheden of verbeteringen door verpachter

  Wanneer er dringende werkzaamheden moeten plaatsvinden aan het gepachte door de verpachter, dan moet de pachter meewerken. Voor verbeteringen door de verpachter heeft deze de toestemming van de pachter nodig, maar ook hier kan de grondkamer weer uitkomst bieden (art. 7:354 B.W.).

  Onderpacht

  De pachter mag – zonder schriftelijke toestemming van de verpachter – niet onderverpachten (art. 7:355 B.W.).

  Gebreken tijdig melden

  Wanneer het gepachte gebreken vertoont die de pachter in het gebruik storen, dan moet de pachter dit tijdig aan de verpachter melden. Ontstaat door te late melding schade dan is die voor rekening van de pachter (art. 7:356 B.W.).

  Oplevering bij einde pacht

  In de artikelen art. 7:357 B.W. tot en met art. 7:360 B.W. zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de verplichtingen van de pachter bij het einde van de termijn waarvoor de pacht is aangegaan. Met name meewerken aan opleveren en het faciliteren van (het zoeken naar een) nieuwe pachter.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 2-10-2018]

  Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

   Inleiding verplichtingen van de pachter

   In Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W. worden de verplichtingen van de pachter uit hoofde van de pachtovereenkomst beschreven. De afdeling kent 15 artikelen (art. 7:346 B.W. tot en met art. 7:360 B.W.).

   Betalen van de pachtsom en goed beheer

   De twee evidente hoofdverplichtingen van de pachter zijn het betalen van de pachtsom (de wet spreekt van “tegenprestatie”) (art. 7:346 B.W.) en een goed gebruik van het gepachte (art. 7:347 B.W.).

   Aanbrengen wijzigingen

   De pachter mag geen ingrijpende wijzigingen aanbrengen aan het gepachte, tenzij de verpachter daartoe – schriftelijk – toestemming geeft. Alleen wijzigingen die bij einde van de pacht eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden. (7:348 B.W.).

   De pachter kan echter de grondkamer toestemming vragen toch de gewenste wijziging te mogen uitvoeren. Zie leden 2 t/m 4. In art. 7:349 B.W. wordt geregeld dat de pachter het gepachte weer in oorspronkelijke staat brengt.

   Billijke vergoeding voor verbeteringen

   Bij einde van de pacht betaalt de verpachter aan de pachter een billijke vergoeding voor – met goedkeuring aangebrachte – aanpassingen, die een verbetering van het gepachte vormen (art. 7:350 B.W.).

   Kleine herstellingen

   De pachter moet zelf zorg dragen voor kleine herstellingen. Dit ligt uiteraard in het verlengde van goed beheer van het gepachte (art. 7:351 B.W.).

   Schade aan het gepachte

   Schade wordt verondersteld door de pachter te zijn veroorzaakt, behalve brandschade. De pachter is voor schade aansprakelijk. De pachter wordt verondersteld het gepachte in goede staat te hebben ontvangen (art. 7:352 B.W.). Deze aansprakelijkheid geldt ook voor derden, die het gepachte vanwege de pachter gebruiken.

   Dringende werkzaamheden of verbeteringen door verpachter

   Wanneer er dringende werkzaamheden moeten plaatsvinden aan het gepachte door de verpachter, dan moet de pachter meewerken. Voor verbeteringen door de verpachter heeft deze de toestemming van de pachter nodig, maar ook hier kan de grondkamer weer uitkomst bieden (art. 7:354 B.W.).

   Onderpacht

   De pachter mag – zonder schriftelijke toestemming van de verpachter – niet onderverpachten (art. 7:355 B.W.).

   Gebreken tijdig melden

   Wanneer het gepachte gebreken vertoont die de pachter in het gebruik storen, dan moet de pachter dit tijdig aan de verpachter melden. Ontstaat door te late melding schade dan is die voor rekening van de pachter (art. 7:356 B.W.).

   Oplevering bij einde pacht

   In de artikelen art. 7:357 B.W. tot en met art. 7:360 B.W. zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de verplichtingen van de pachter bij het einde van de termijn waarvoor de pacht is aangegaan. Met name meewerken aan opleveren en het faciliteren van (het zoeken naar een) nieuwe pachter.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 2-10-2018]

   Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!