Pagina inhoud

  Erfstellingen (Afd. 1, Titel 5, Boek 4 B.W.)

  Inleiding erfstellingen

  In Titel 5, Boek 4 B.W. werkt de wet de uiterste wil verder uit. Afd. 1 gaat over Erfstellingen en omvat 2 artikelen (art. 4:115 B.W. en art. 4:116 B.W.).

  Definitie erfstelling

  Een erfstelling is een bepaling in een uiterste wilsbeschikking, waarbij de erflater aan een of meer daarbij aangewezen personen zijn gehele nalatenschap – of een aandeel daarin – nalaat (art. 4:115 B.W.).

  Dit omvat het hele vermogen, dus de erfstelling omvat niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de erflater. De verkrijging op grond van erfstelling is een overdracht onder algemene titel.

  Dit onderscheid is gebaseerd op art. 3:80 lid 1 B.W. (zie ook de pagina Algemene bepalingen verkrijging en verlies van goederen).

  Wanneer een deel van het vermogen wordt nagelaten, dan spreken we van een ‘legaat’. Die valt ook onder de definitie van erfstelling (zie conclusie P-G 29 september 2006 (geschil erfgenamen), onder nr. 16 (laatste volzin). Zie ook de pagina Legaten.

  Geen verschil rechten wettelijke erfgenamen en testamentaire erfgenamen

  Het maakt voor de wet niet uit, of iemand erft op basis van een erfstelling in een testament of – wanneer er geen testament is – op basis van de wettelijke regels van vererving (art. 4:116 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 13-01-2022]

  Erfstellingen (Afd. 1, Titel 5, Boek 4 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Erfstellingen (Afd. 1, Titel 5, Boek 4 B.W.)

   Inleiding erfstellingen

   In Titel 5, Boek 4 B.W. werkt de wet de uiterste wil verder uit. Afd. 1 gaat over Erfstellingen en omvat 2 artikelen (art. 4:115 B.W. en art. 4:116 B.W.).

   Definitie erfstelling

   Een erfstelling is een bepaling in een uiterste wilsbeschikking, waarbij de erflater aan een of meer daarbij aangewezen personen zijn gehele nalatenschap – of een aandeel daarin – nalaat (art. 4:115 B.W.).

   Dit omvat het hele vermogen, dus de erfstelling omvat niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de erflater. De verkrijging op grond van erfstelling is een overdracht onder algemene titel.

   Dit onderscheid is gebaseerd op art. 3:80 lid 1 B.W. (zie ook de pagina Algemene bepalingen verkrijging en verlies van goederen).

   Wanneer een deel van het vermogen wordt nagelaten, dan spreken we van een ‘legaat’. Die valt ook onder de definitie van erfstelling (zie conclusie P-G 29 september 2006 (geschil erfgenamen), onder nr. 16 (laatste volzin). Zie ook de pagina Legaten.

   Geen verschil rechten wettelijke erfgenamen en testamentaire erfgenamen

   Het maakt voor de wet niet uit, of iemand erft op basis van een erfstelling in een testament of – wanneer er geen testament is – op basis van de wettelijke regels van vererving (art. 4:116 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 13-01-2022]

   Erfstellingen (Afd. 1, Titel 5, Boek 4 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!