Pagina inhoud

  Familierechtelijke betrekkingen door geboorte (Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W.)

  Inleiding familierechtelijke betrekkingen door geboorte

  Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W. geeft enkele bepalingen van internationaal privaatrecht over familierechtelijke betrekkingen door geboorte. Deze afdeling bevat 3 bepalingen (art. 10:92 B.W. tot en met art. 10:94 B.W.).

  Zie voor draagmoederschap ook het arrest HR 13 mei 2022 (prejudiciële vragen erkenning buitenlandse beslissingen erkenning door draagmoederschap verwekt kind) dat wordt besproken op de pagina Erkenning buitenlandse beslissingen en rechtsfeiten inzake afstamming.

  Recht van de nationaliteit van de ouders bepaalt familierechtelijke betrekking door geboorte

  Of een kind door geboorte in familierechtelijke betrekkingen komt te staan tot de moeder van het kind en haar huwelijkspartner, wordt bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de vrouw en die partner. Dit geldt ook voor geregistreerde partners.

  Is er geen sprake van een gezamenlijke nationaliteit, dan is bepalend het recht van de staat waar de vrouw en haar partner hun gewone verblijfplaats hebben.

  Ontbreekt ook die, dan is bepalend het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind (art. 10:92 lid 1 B.W.).

  Tweede nationaliteit

  Hebben de moeder en/of de huwelijkspartner een tweede nationaliteit, dan doet die niet ter zake. Bezitten de echtgenoten of geregistreerde partners meer dan een gemeenschappelijke nationaliteit, dan worden zij geacht geen gemeenschappelijke nationaliteit te bezitten (art. 10:92 lid 2 B.W.).

  Peilmoment geboorte dan wel moment van de echtscheiding

  Peilmoment voor het vaststellen van de familierechtelijke betrekking is de geboorte, of als het huwelijk of partnerschap voordien is ontbonden, het moment van de scheiding (art. 10:92 lid 3 B.W.).

  Gerechtelijk teniet doen familierechtelijke betrekking ontstaan uit geboorte

  Of familierechtelijke betrekkingen die zijn ontstaan op grond van art. 10:92 B.W. in rechte teniet gedaan kunnen worden door een beroep op ontkenning, wordt bepaald door het volgens die bepaling toepasselijke recht (art. 10:93 lid 1 B.W.).

  Is ontkenning volgens dat recht niet of niet meer mogelijk, dan kan de rechter – mits op gezamenlijk verzoek van beide ouders en het kind – toch de familierechtelijke betrekkingen teniet doen op basis van het recht van een tweede nationaliteit. Dan wel het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind ten tijde van de ontkenning of het Nederlandse recht.

  Voorwaarde daarbij is ook, dat dit teniet doen in het belang is van het kind en de ouders (art. 10:93 lid 2 B.W.).

  Bijzondere curator voor kind

  In deze procedure tot tenietdoen van de familierechtelijke betrekkingen wegens ontkenning wordt het kind In zaken van afstamming wordt het minderjarige kind, optredende als verzoeker of belanghebbende, vertegenwoordigd door een bijzondere curator. Deze wordt daartoe benoemd door de rechtbank die over de zaak beslist (art. 10:93 lid 3 B.W.). Zie ook de pagina Bijzondere curator.

  Ontkenning door de moeder en toepasselijk recht

  In art. 10:93 lid 4 B.W. wordt een regeling gegeven voor het teniet doen van de familierechtelijke betrekkingen met het kind, die door geboorte zijn ontstaan, door ontkenning door de moeder.

  Familierechtelijke betrekkingen door geboorte bij buiten huwelijk geboren kind

  Bepalend voor het ontstaan van familierechtelijke betrekkingen tussen een kind en de moeder is het recht van de staat van de nationaliteit van de vrouw (art. 10:94 lid 1 B.W.).

  Bezit de vrouw de nationaliteit van meer dan één staat, dan is bepalend het nationale recht volgens hetwelk zodanige betrekkingen ontstaan. In elk geval ontstaan familierechtelijke betrekkingen tussen moeder en kind indien de vrouw haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft.

  Bepalend is in dit geval het tijdstip van de geboorte (art. 10:94 lid 2 B.W.).

  Overeenkomst betreffende de vaststelling van betrekkingen tussen het onwettige kind en zijn moeder

  Een en ander onverlet de op 12 september 1962 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van betrekkingen tussen het onwettige kind en zijn moeder (Trb. 1963, 93) (art. 10:94 lid 3 B.W.).

  Wet Conflictenrecht Afstamming

  De Wet Conflictenrecht Afstamming, is per 1 januari 2012 met de invoering van deze Titel vervallen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 17-04-2022; laatste bewerking 7-04-2023]

  Familierechtelijke betrekkingen door geboorte (Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Familierechtelijke betrekkingen door geboorte (Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W.)

   Inleiding familierechtelijke betrekkingen door geboorte

   Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W. geeft enkele bepalingen van internationaal privaatrecht over familierechtelijke betrekkingen door geboorte. Deze afdeling bevat 3 bepalingen (art. 10:92 B.W. tot en met art. 10:94 B.W.).

   Zie voor draagmoederschap ook het arrest HR 13 mei 2022 (prejudiciële vragen erkenning buitenlandse beslissingen erkenning door draagmoederschap verwekt kind) dat wordt besproken op de pagina Erkenning buitenlandse beslissingen en rechtsfeiten inzake afstamming.

   Recht van de nationaliteit van de ouders bepaalt familierechtelijke betrekking door geboorte

   Of een kind door geboorte in familierechtelijke betrekkingen komt te staan tot de moeder van het kind en haar huwelijkspartner, wordt bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de vrouw en die partner. Dit geldt ook voor geregistreerde partners.

   Is er geen sprake van een gezamenlijke nationaliteit, dan is bepalend het recht van de staat waar de vrouw en haar partner hun gewone verblijfplaats hebben.

   Ontbreekt ook die, dan is bepalend het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind (art. 10:92 lid 1 B.W.).

   Tweede nationaliteit

   Hebben de moeder en/of de huwelijkspartner een tweede nationaliteit, dan doet die niet ter zake. Bezitten de echtgenoten of geregistreerde partners meer dan een gemeenschappelijke nationaliteit, dan worden zij geacht geen gemeenschappelijke nationaliteit te bezitten (art. 10:92 lid 2 B.W.).

   Peilmoment geboorte dan wel moment van de echtscheiding

   Peilmoment voor het vaststellen van de familierechtelijke betrekking is de geboorte, of als het huwelijk of partnerschap voordien is ontbonden, het moment van de scheiding (art. 10:92 lid 3 B.W.).

   Gerechtelijk teniet doen familierechtelijke betrekking ontstaan uit geboorte

   Of familierechtelijke betrekkingen die zijn ontstaan op grond van art. 10:92 B.W. in rechte teniet gedaan kunnen worden door een beroep op ontkenning, wordt bepaald door het volgens die bepaling toepasselijke recht (art. 10:93 lid 1 B.W.).

   Is ontkenning volgens dat recht niet of niet meer mogelijk, dan kan de rechter – mits op gezamenlijk verzoek van beide ouders en het kind – toch de familierechtelijke betrekkingen teniet doen op basis van het recht van een tweede nationaliteit. Dan wel het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind ten tijde van de ontkenning of het Nederlandse recht.

   Voorwaarde daarbij is ook, dat dit teniet doen in het belang is van het kind en de ouders (art. 10:93 lid 2 B.W.).

   Bijzondere curator voor kind

   In deze procedure tot tenietdoen van de familierechtelijke betrekkingen wegens ontkenning wordt het kind In zaken van afstamming wordt het minderjarige kind, optredende als verzoeker of belanghebbende, vertegenwoordigd door een bijzondere curator. Deze wordt daartoe benoemd door de rechtbank die over de zaak beslist (art. 10:93 lid 3 B.W.). Zie ook de pagina Bijzondere curator.

   Ontkenning door de moeder en toepasselijk recht

   In art. 10:93 lid 4 B.W. wordt een regeling gegeven voor het teniet doen van de familierechtelijke betrekkingen met het kind, die door geboorte zijn ontstaan, door ontkenning door de moeder.

   Familierechtelijke betrekkingen door geboorte bij buiten huwelijk geboren kind

   Bepalend voor het ontstaan van familierechtelijke betrekkingen tussen een kind en de moeder is het recht van de staat van de nationaliteit van de vrouw (art. 10:94 lid 1 B.W.).

   Bezit de vrouw de nationaliteit van meer dan één staat, dan is bepalend het nationale recht volgens hetwelk zodanige betrekkingen ontstaan. In elk geval ontstaan familierechtelijke betrekkingen tussen moeder en kind indien de vrouw haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft.

   Bepalend is in dit geval het tijdstip van de geboorte (art. 10:94 lid 2 B.W.).

   Overeenkomst betreffende de vaststelling van betrekkingen tussen het onwettige kind en zijn moeder

   Een en ander onverlet de op 12 september 1962 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van betrekkingen tussen het onwettige kind en zijn moeder (Trb. 1963, 93) (art. 10:94 lid 3 B.W.).

   Wet Conflictenrecht Afstamming

   De Wet Conflictenrecht Afstamming, is per 1 januari 2012 met de invoering van deze Titel vervallen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 17-04-2022; laatste bewerking 7-04-2023]

   Familierechtelijke betrekkingen door geboorte (Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!