Pagina inhoud

  Familierechtelijke betrekkingen door wettiging (Afd. 3, Titel 5, Boek 10 B.W.)

  Inleiding familierechtelijke betrekkingen door wettiging

  Afd. 3, Titel 5, Boek 10 B.W. bevat één bepaling van internationaal privaatrecht over familierechtelijke betrekkingen door wettiging (art. 10:98 B.W.).

  Verdrag van Rome inzake familierechtelijke betrekking door wettiging

  Of een kind door het huwelijk van een van zijn ouders, dan wel door een nadien genomen beslissing van een rechterlijke of andere bevoegde autoriteit, wordt gewettigd, wordt bepaald door de op 10 december 1970 te Rome tot stand gekomen Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk (Trb. 1972, 61) (art. 10:98 lid 1 B.W.).

  Wettiging in gevallen waarin het verdrag van Rome inzake wettiging niet van toepassing is

  Indien toepassing van lid 1 niet leidt tot de wettiging, kunnen familierechtelijke betrekkingen door wettiging worden gevestigd volgens het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind (art. 10:98 lid 2 B.W.).

  Uitzondering: Nederlandse ouder en onwettig huwelijk

  De leden 1 en 2 gelden niet indien één van de ouders de Nederlandse nationaliteit bezit en het huwelijk niet geldig is voltrokken in overeenstemming met art. 10:30 B.W. en art. 10:31 B.W. (art. 10:98 lid 3 B.W.).

  Peildatum wettiging volgens IPR

  Voor de toepassing van de voorgaande leden is bepalend het tijdstip van het huwelijk van de ouders, dan wel, bij de totstandkoming van de familierechtelijke betrekkingen door de beslissing van een rechterlijke of andere bevoegde autoriteit, het tijdstip van de indiening van het verzoek of de vordering (art. 10:98 lid 4 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 17-04-2022]

  Familierechtelijke betrekkingen door wettiging (Afd. 3, Titel 5, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Familierechtelijke betrekkingen door wettiging (Afd. 3, Titel 5, Boek 10 B.W.)

   Inleiding familierechtelijke betrekkingen door wettiging

   Afd. 3, Titel 5, Boek 10 B.W. bevat één bepaling van internationaal privaatrecht over familierechtelijke betrekkingen door wettiging (art. 10:98 B.W.).

   Verdrag van Rome inzake familierechtelijke betrekking door wettiging

   Of een kind door het huwelijk van een van zijn ouders, dan wel door een nadien genomen beslissing van een rechterlijke of andere bevoegde autoriteit, wordt gewettigd, wordt bepaald door de op 10 december 1970 te Rome tot stand gekomen Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk (Trb. 1972, 61) (art. 10:98 lid 1 B.W.).

   Wettiging in gevallen waarin het verdrag van Rome inzake wettiging niet van toepassing is

   Indien toepassing van lid 1 niet leidt tot de wettiging, kunnen familierechtelijke betrekkingen door wettiging worden gevestigd volgens het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind (art. 10:98 lid 2 B.W.).

   Uitzondering: Nederlandse ouder en onwettig huwelijk

   De leden 1 en 2 gelden niet indien één van de ouders de Nederlandse nationaliteit bezit en het huwelijk niet geldig is voltrokken in overeenstemming met art. 10:30 B.W. en art. 10:31 B.W. (art. 10:98 lid 3 B.W.).

   Peildatum wettiging volgens IPR

   Voor de toepassing van de voorgaande leden is bepalend het tijdstip van het huwelijk van de ouders, dan wel, bij de totstandkoming van de familierechtelijke betrekkingen door de beslissing van een rechterlijke of andere bevoegde autoriteit, het tijdstip van de indiening van het verzoek of de vordering (art. 10:98 lid 4 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 17-04-2022]

   Familierechtelijke betrekkingen door wettiging (Afd. 3, Titel 5, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!