Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht adoptie in Nederland (Afd. 2, Titel 6, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht adoptie in Nederland

  Afd. 2, Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek bepaalt welk recht van toepassing is bij een in Nederland uit te spreken adoptie. Ook regelen deze bepalingen het recht, dat toepasselijk is op de door de adoptie ontstane familierechtelijke rechtsbetrekkingen. De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:105 B.W. en art. 10:106 B.W.).

  Nederlands recht van toepassing

  Op een in Nederland uit te spreken adoptie is, behoudens lid 2, het Nederlandse recht van toepassing (art. 10:105 lid 1 B.W.).

  Toepasselijk recht op toestemming tot adoptie

  Op de toestemming dan wel de raadpleging of de voorlichting van de ouders van het kind of van andere personen of instellingen is toepasselijk het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit bezit (art. 10:105 lid 2 B.W.).

  Toepasselijk recht toestemming tot adoptie bij kind met meerdere nationaliteiten

  Bezit het kind de nationaliteit van meer dan een staat, dan is toepasselijk het recht volgens hetwelk toestemming dan wel raadpleging of voorlichting vereist is. Bezit het kind de Nederlandse nationaliteit, dan is het Nederlandse recht van toepassing, ongeacht of het kind naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit bezit.

  Toepasselijk recht toestemming tot adoptie en rechterlijke toestemming

  Indien het op de toestemming dan wel raadpleging of voorlichting toepasselijke recht de adoptie niet kent, is het Nederlandse recht van toepassing. Het ingevolge dit lid toepasselijke recht bepaalt tevens of bij gebreke van toestemming deze kan worden vervangen door een rechterlijke beslissing (art. 10:105 lid 3 B.W.).

  Herroeping Nederlandse adoptie

  Op de herroeping van een in Nederland uitgesproken adoptie is het Nederlandse recht van toepassing (art. 10:105 lid 3 B.W.).

  Op in Nederland uitgesproken adoptie is Nederlands recht van toepassing

  Een in Nederland uitgesproken adoptie heeft, wat betreft het ontstaan en de verbreking van familierechtelijke betrekkingen, de rechtsgevolgen die daaraan worden toegekend door het Nederlandse recht (art. 10:106 B.W.).

  Overgangsrecht IPR adoptie

  Blijkens art. 10:112 B.W. is deze titel is van toepassing op verzoeken tot adoptie die vanaf 1 januari 2004 in Nederland zijn ingediend en op de erkenning van adopties die vanaf 1 januari 2004 buitenslands tot stand zijn gekomen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 21-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

  Internationaal privaatrecht adoptie in Nederland (Afd. 2, Titel 6, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht adoptie in Nederland (Afd. 2, Titel 6, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht adoptie in Nederland

   Afd. 2, Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek bepaalt welk recht van toepassing is bij een in Nederland uit te spreken adoptie. Ook regelen deze bepalingen het recht, dat toepasselijk is op de door de adoptie ontstane familierechtelijke rechtsbetrekkingen. De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:105 B.W. en art. 10:106 B.W.).

   Nederlands recht van toepassing

   Op een in Nederland uit te spreken adoptie is, behoudens lid 2, het Nederlandse recht van toepassing (art. 10:105 lid 1 B.W.).

   Toepasselijk recht op toestemming tot adoptie

   Op de toestemming dan wel de raadpleging of de voorlichting van de ouders van het kind of van andere personen of instellingen is toepasselijk het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit bezit (art. 10:105 lid 2 B.W.).

   Toepasselijk recht toestemming tot adoptie bij kind met meerdere nationaliteiten

   Bezit het kind de nationaliteit van meer dan een staat, dan is toepasselijk het recht volgens hetwelk toestemming dan wel raadpleging of voorlichting vereist is. Bezit het kind de Nederlandse nationaliteit, dan is het Nederlandse recht van toepassing, ongeacht of het kind naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit bezit.

   Toepasselijk recht toestemming tot adoptie en rechterlijke toestemming

   Indien het op de toestemming dan wel raadpleging of voorlichting toepasselijke recht de adoptie niet kent, is het Nederlandse recht van toepassing. Het ingevolge dit lid toepasselijke recht bepaalt tevens of bij gebreke van toestemming deze kan worden vervangen door een rechterlijke beslissing (art. 10:105 lid 3 B.W.).

   Herroeping Nederlandse adoptie

   Op de herroeping van een in Nederland uitgesproken adoptie is het Nederlandse recht van toepassing (art. 10:105 lid 3 B.W.).

   Op in Nederland uitgesproken adoptie is Nederlands recht van toepassing

   Een in Nederland uitgesproken adoptie heeft, wat betreft het ontstaan en de verbreking van familierechtelijke betrekkingen, de rechtsgevolgen die daaraan worden toegekend door het Nederlandse recht (art. 10:106 B.W.).

   Overgangsrecht IPR adoptie

   Blijkens art. 10:112 B.W. is deze titel is van toepassing op verzoeken tot adoptie die vanaf 1 januari 2004 in Nederland zijn ingediend en op de erkenning van adopties die vanaf 1 januari 2004 buitenslands tot stand zijn gekomen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 21-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

   Internationaal privaatrecht adoptie in Nederland (Afd. 2, Titel 6, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!