Pagina inhoud

  Algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie (Afd. 1, Titel 6, Boek 10 B.W.)

  Inleiding algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie

  Afd. 1, Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft algemene bepalingen van internationaal privaatrecht inzake adoptie. De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:103 B.W. en art. 10:104 B.W.).

  Haags Adoptieverdrag

  Voor de toepassing van deze titel wordt onder het Haags Adoptieverdrag 1993 verstaan: het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie (Trb. 1993, 97) (art. 10:103 B.W.).

  Definitie adoptie in het IPR

  Onverminderd het Haags Adoptieverdrag 1993, de Wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie (Stb. 1998, 302) en de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, wordt in deze titel onder adoptie verstaan de beslissing van een bevoegde autoriteit waarbij familierechtelijke betrekkingen tussen een minderjarig kind en twee personen tezamen of een persoon alleen tot stand worden gebracht (art. 10:104 B.W.).

  Overgangsrecht IPR adoptie

  Blijkens art. 10:112 B.W. is deze titel is van toepassing op verzoeken tot adoptie die vanaf 1 januari 2004 in Nederland zijn ingediend en op de erkenning van adopties die vanaf 1 januari 2004 in het buitensland tot stand zijn gekomen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 21-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

  Algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie (Afd. 1, Titel 6, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie (Afd. 1, Titel 6, Boek 10 B.W.)

   Inleiding algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie

   Afd. 1, Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft algemene bepalingen van internationaal privaatrecht inzake adoptie. De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:103 B.W. en art. 10:104 B.W.).

   Haags Adoptieverdrag

   Voor de toepassing van deze titel wordt onder het Haags Adoptieverdrag 1993 verstaan: het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie (Trb. 1993, 97) (art. 10:103 B.W.).

   Definitie adoptie in het IPR

   Onverminderd het Haags Adoptieverdrag 1993, de Wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie (Stb. 1998, 302) en de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, wordt in deze titel onder adoptie verstaan de beslissing van een bevoegde autoriteit waarbij familierechtelijke betrekkingen tussen een minderjarig kind en twee personen tezamen of een persoon alleen tot stand worden gebracht (art. 10:104 B.W.).

   Overgangsrecht IPR adoptie

   Blijkens art. 10:112 B.W. is deze titel is van toepassing op verzoeken tot adoptie die vanaf 1 januari 2004 in Nederland zijn ingediend en op de erkenning van adopties die vanaf 1 januari 2004 in het buitensland tot stand zijn gekomen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 21-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

   Algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie (Afd. 1, Titel 6, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!