Pagina inhoud

  Aangaan van geregistreerd partnerschap in Nederland (Afd. 1, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht aangaan van geregistreerd partnerschap in Nederland

  Afd. 1, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid om in Nederland – naar Nederlands recht – een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

  De afdeling omvat 1 bepaling (art. 10:60 B.W.). Het aangaan van een geregistreerd partnerschap in Nederland is in sommige gevallen in internationaal verband een gevoelig onderwerp, met name als het om partners van gelijk geslacht gaat. In andere landen – en met name het land van herkomst van één of beide partners – kan dit op weerstand stuiten. De Nederlandse wet biedt die mogelijkheid niettemin.

  Mogelijkheid tot het aangaan van een Nederlands geregistreerd partnerschap

  In art. 10:60 lid 1 B.W. is bepaald, dat het mogelijk is een geregistreerd partnerschap in Nederland aan te gaan, waarbij dit partnerschap is onderworpen aan de bepalingen van art. 1:80a B.W.. Zie ook de pagina Geregistreerd partnerschap.

  Bevoegdheid tot het aangaan van een geregistreerd partnerschap in Nederland

  De bevoegdheid van elk van de partners om in Nederland een geregistreerd partnerschap aan te gaan wordt beheerst door het Nederlandse recht (art. 10:60 lid 2 B.W.).

  Aangaan geregistreerd partnerschap in Nederland vindt plaats ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand

  Wat de vorm betreft kan een geregistreerd partnerschap in Nederland slechts rechtsgeldig worden aangegaan ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand met inachtneming van het Nederlandse recht, behoudens de bevoegdheid van buitenlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren om, in overeenstemming met de voorschriften van het recht van de door hen vertegenwoordigde staat, aan het aangaan van geregistreerde partnerschappen mede te werken indien geen der partijen uitsluitend of mede de Nederlandse nationaliteit bezit.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-4-2022]

  Aangaan van geregistreerd partnerschap in Nederland (Afd. 1, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Aangaan van geregistreerd partnerschap in Nederland (Afd. 1, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht aangaan van geregistreerd partnerschap in Nederland

   Afd. 1, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek regelt de mogelijkheid om in Nederland – naar Nederlands recht – een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

   De afdeling omvat 1 bepaling (art. 10:60 B.W.). Het aangaan van een geregistreerd partnerschap in Nederland is in sommige gevallen in internationaal verband een gevoelig onderwerp, met name als het om partners van gelijk geslacht gaat. In andere landen – en met name het land van herkomst van één of beide partners – kan dit op weerstand stuiten. De Nederlandse wet biedt die mogelijkheid niettemin.

   Mogelijkheid tot het aangaan van een Nederlands geregistreerd partnerschap

   In art. 10:60 lid 1 B.W. is bepaald, dat het mogelijk is een geregistreerd partnerschap in Nederland aan te gaan, waarbij dit partnerschap is onderworpen aan de bepalingen van art. 1:80a B.W.. Zie ook de pagina Geregistreerd partnerschap.

   Bevoegdheid tot het aangaan van een geregistreerd partnerschap in Nederland

   De bevoegdheid van elk van de partners om in Nederland een geregistreerd partnerschap aan te gaan wordt beheerst door het Nederlandse recht (art. 10:60 lid 2 B.W.).

   Aangaan geregistreerd partnerschap in Nederland vindt plaats ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand

   Wat de vorm betreft kan een geregistreerd partnerschap in Nederland slechts rechtsgeldig worden aangegaan ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand met inachtneming van het Nederlandse recht, behoudens de bevoegdheid van buitenlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren om, in overeenstemming met de voorschriften van het recht van de door hen vertegenwoordigde staat, aan het aangaan van geregistreerde partnerschappen mede te werken indien geen der partijen uitsluitend of mede de Nederlandse nationaliteit bezit.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-4-2022]

   Aangaan van geregistreerd partnerschap in Nederland (Afd. 1, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!