Pagina inhoud

  Beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap (Afd. 5, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Inleiding enkele beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap

  Afd. 5, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake de beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

  De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:86 B.W. en art. 10:87 B.W.).

  Beëindiging geregistreerd partnerschap vindt plaats naar Nederlands recht

  Of een in Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap in Nederland kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden of door ontbinding en op welke gronden, wordt bepaald door het Nederlandse recht (art. 10:86 B.W.).

  Beëindiging buitenlands partnerschap

  Als een geregistreerd partnerschap buiten Nederland is aangegaan, kan dat in Nederland worden beëindigd door wederzijds goedvinden of door ontbinding (art. 10:87 lid 1 B.W.). Deze beëindiging wordt bepaald door het Nederlandse recht.

  In afwijking van lid 1 is het recht van de staat waar het partnerschap is aangegaan van toepassing bij de beëindiging (art. 10:87 lid 2 B.W.). Het recht van het land waar het partnerschap is overeengekomen is van belang als de partners gezamenlijk een keuze hebben gemaakt voor dit recht.

  In afwijking van lid 1 is de beëindiging door ontbinding van het recht van de staat van het geregistreerd partnerschap toepasselijk, als (art. 10:87 lid 3 B.W.):

  a. de partners gezamenlijk voor dit recht hebben gekozen of een keuze door de partners onbesproken is gebleven; of

  b. als door een van de partners een keuze is gemaakt voor dit recht en deze partners ook een werkelijke maatschappelijke band hebben met die staat.

  Het Nederlandse recht voorziet in de manier waarop de beëindiging met wederzijds goedvinden of ontbinding buiten Nederland heeft plaatsgevonden en hoe het verder zal uitwerken (art. 10:87 lid 4 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-4-2022; laatste bewerking OP 13-07-2023]

  Beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap (Afd. 5, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap (Afd. 5, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Inleiding enkele beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap

   Afd. 5, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake de beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

   De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:86 B.W. en art. 10:87 B.W.).

   Beëindiging geregistreerd partnerschap vindt plaats naar Nederlands recht

   Of een in Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap in Nederland kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden of door ontbinding en op welke gronden, wordt bepaald door het Nederlandse recht (art. 10:86 B.W.).

   Beëindiging buitenlands partnerschap

   Als een geregistreerd partnerschap buiten Nederland is aangegaan, kan dat in Nederland worden beëindigd door wederzijds goedvinden of door ontbinding (art. 10:87 lid 1 B.W.). Deze beëindiging wordt bepaald door het Nederlandse recht.

   In afwijking van lid 1 is het recht van de staat waar het partnerschap is aangegaan van toepassing bij de beëindiging (art. 10:87 lid 2 B.W.). Het recht van het land waar het partnerschap is overeengekomen is van belang als de partners gezamenlijk een keuze hebben gemaakt voor dit recht.

   In afwijking van lid 1 is de beëindiging door ontbinding van het recht van de staat van het geregistreerd partnerschap toepasselijk, als (art. 10:87 lid 3 B.W.):

   a. de partners gezamenlijk voor dit recht hebben gekozen of een keuze door de partners onbesproken is gebleven; of

   b. als door een van de partners een keuze is gemaakt voor dit recht en deze partners ook een werkelijke maatschappelijke band hebben met die staat.

   Het Nederlandse recht voorziet in de manier waarop de beëindiging met wederzijds goedvinden of ontbinding buiten Nederland heeft plaatsgevonden en hoe het verder zal uitwerken (art. 10:87 lid 4 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-4-2022; laatste bewerking OP 13-07-2023]

   Beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap (Afd. 5, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!