Pagina inhoud

  Enkele bepalingen inzake het partnerschapsvermogensregime (Afd. 4, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Inleiding enkele bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het partnerschapsvermogensregime

  Afd. 4, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake het partnerschapsvermogensregime. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

  De afdeling omvat in principe 16 bepalingen (art. 10:70 B.W. tot en met art. 10:85 B.W.), maar 12 daarvan zijn vervallen per 29 januari 2019. En toen waren er nog maar 4.

  Toepasselijkheid van Verordening (EU) 2016/1104

  Net als in de vorige afdeling wordt onder «de Verordening (EU) nr. 2016/1104» verstaan de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (art. 10:70 lid 1 B.W.).

  Nederlands IPR vult de verordening aan

  In aanvulling op de Verordening (EU) nr. 2016/1104 zijn de bepalingen van deze afdeling van toepassing (art. 10:70 lid 2 B.W.).

  De verdere bepalingen worden nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-4-2022]

  Enkele bepalingen inzake het partnerschapsvermogensregime (Afd. 4, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Enkele bepalingen inzake het partnerschapsvermogensregime (Afd. 4, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Inleiding enkele bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het partnerschapsvermogensregime

   Afd. 4, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake het partnerschapsvermogensregime. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

   De afdeling omvat in principe 16 bepalingen (art. 10:70 B.W. tot en met art. 10:85 B.W.), maar 12 daarvan zijn vervallen per 29 januari 2019. En toen waren er nog maar 4.

   Toepasselijkheid van Verordening (EU) 2016/1104

   Net als in de vorige afdeling wordt onder «de Verordening (EU) nr. 2016/1104» verstaan de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (art. 10:70 lid 1 B.W.).

   Nederlands IPR vult de verordening aan

   In aanvulling op de Verordening (EU) nr. 2016/1104 zijn de bepalingen van deze afdeling van toepassing (art. 10:70 lid 2 B.W.).

   De verdere bepalingen worden nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-4-2022]

   Enkele bepalingen inzake het partnerschapsvermogensregime (Afd. 4, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!