Pagina inhoud

  Erkenning in buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap (Afd. 2, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Inleiding erkenning van een in het buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap

  Afd. 2, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek regelt de erkenning van een in het buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

  De afdeling omvat 3 bepalingen (art. 10:61 B.W. tot en met art. 10:63 B.W.).

  Erkenning in Nederland van een in het buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap

  Een buiten Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap dat ingevolge het recht van de staat waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan rechtsgeldig is of nadien rechtsgeldig is geworden, wordt als zodanig erkend (art. 10:61 lid 1 B.W.).

  Geregistreerd partnerschap aangegaan voor een diplomatieke of consulaire ambtenaar

  Een partnerschap dat is aangegaan ten overstaan van een diplomatieke of consulaire ambtenaar is rechtsgeldig als het aan de vereisten van de staat voldoet (art. 10:61 lid 2 B.W.). Het gaat om de vereisten van de staat die de ambtenaar vertegenwoordigt. Het partnerschap wordt niet als rechtsgeldig gezien als het in deze staat niet was toegestaan om dit partnerschap aan te gaan.

  Voor de regels uit lid 1 en 2 van dit artikel worden de regels van internationaal privaatrecht nageleefd (art. 10:61 lid 3 B.W.).

  Als een bevoegde autoriteit een verklaring over het geregistreerde partnerschap afgeeft wordt het partnerschap als rechtsgeldig gezien (art. 10:61 lid 4 B.W.).

  Afgezien van lid 1 en 2 van dit artikel kan een geregistreerd partnerschap dat buiten Nederland is aangegaan als rechtsgeldig gezien als een wettelijk geregelde samenlevingsvorm tussen twee personen (art. 10:61 lid 5 B.W.). De samenlevingsvorm moet ten minste:

  a. een ter plaatse bevoegde autoriteit heeft de samenlevingsvorm geregistreerd (art. 10:61 lid 5 sub a B.W.);

  b. het bestaan van een huwelijk of een andere wettelijk geregelde samenlevingsvorm met een derde uitsluit (art. 10:61 lid 5 sub b B.W.);

  c. Verplichtingen tussen partners in het leven roept die in de grote lijnen overeenstemmen welke zijn verbonden aan het huwelijk (art. 10:61 lid 5 sub c B.W.).

  Openbare orde verbiedt erkenning van andere vormen van geregistreerd partnerschap

  Afgezien van art. 10:61 B.W. is het niet mogelijk om rechtsgeldig een geregistreerd partnerschap aan te gaan als deze onverenigbaar is met de openbare orde (art. 10:62 B.W.).

  Hoofdvraag of voorvraag over geregistreerd partnerschap

  Art. 10:61 en 10:62 B.W. zijn van toepassing op het geregistreerde partnerschap ongeacht of over de erkenning van de rechtsgeldigheid van een geregistreerd partnerschap als hoofdvraag, dan wel als voorvraag in verband met een andere vraag wordt beslist (art. 10:63 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-4-2022; laatste bewerking OP 12-07-2023]

  Erkenning in buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap (Afd. 2, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Erkenning in buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap (Afd. 2, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Inleiding erkenning van een in het buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap

   Afd. 2, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek regelt de erkenning van een in het buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

   De afdeling omvat 3 bepalingen (art. 10:61 B.W. tot en met art. 10:63 B.W.).

   Erkenning in Nederland van een in het buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap

   Een buiten Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap dat ingevolge het recht van de staat waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan rechtsgeldig is of nadien rechtsgeldig is geworden, wordt als zodanig erkend (art. 10:61 lid 1 B.W.).

   Geregistreerd partnerschap aangegaan voor een diplomatieke of consulaire ambtenaar

   Een partnerschap dat is aangegaan ten overstaan van een diplomatieke of consulaire ambtenaar is rechtsgeldig als het aan de vereisten van de staat voldoet (art. 10:61 lid 2 B.W.). Het gaat om de vereisten van de staat die de ambtenaar vertegenwoordigt. Het partnerschap wordt niet als rechtsgeldig gezien als het in deze staat niet was toegestaan om dit partnerschap aan te gaan.

   Voor de regels uit lid 1 en 2 van dit artikel worden de regels van internationaal privaatrecht nageleefd (art. 10:61 lid 3 B.W.).

   Als een bevoegde autoriteit een verklaring over het geregistreerde partnerschap afgeeft wordt het partnerschap als rechtsgeldig gezien (art. 10:61 lid 4 B.W.).

   Afgezien van lid 1 en 2 van dit artikel kan een geregistreerd partnerschap dat buiten Nederland is aangegaan als rechtsgeldig gezien als een wettelijk geregelde samenlevingsvorm tussen twee personen (art. 10:61 lid 5 B.W.). De samenlevingsvorm moet ten minste:

   a. een ter plaatse bevoegde autoriteit heeft de samenlevingsvorm geregistreerd (art. 10:61 lid 5 sub a B.W.);

   b. het bestaan van een huwelijk of een andere wettelijk geregelde samenlevingsvorm met een derde uitsluit (art. 10:61 lid 5 sub b B.W.);

   c. Verplichtingen tussen partners in het leven roept die in de grote lijnen overeenstemmen welke zijn verbonden aan het huwelijk (art. 10:61 lid 5 sub c B.W.).

   Openbare orde verbiedt erkenning van andere vormen van geregistreerd partnerschap

   Afgezien van art. 10:61 B.W. is het niet mogelijk om rechtsgeldig een geregistreerd partnerschap aan te gaan als deze onverenigbaar is met de openbare orde (art. 10:62 B.W.).

   Hoofdvraag of voorvraag over geregistreerd partnerschap

   Art. 10:61 en 10:62 B.W. zijn van toepassing op het geregistreerde partnerschap ongeacht of over de erkenning van de rechtsgeldigheid van een geregistreerd partnerschap als hoofdvraag, dan wel als voorvraag in verband met een andere vraag wordt beslist (art. 10:63 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-4-2022; laatste bewerking OP 12-07-2023]

   Erkenning in buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap (Afd. 2, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!