Pagina inhoud

  Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners (Afd. 3, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Inleiding rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners

  Afd. 3, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake de rechtsbetrekkingen tussen geregistreerde partners. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

  De afdeling omvat in principe 7 bepalingen (art. 10:63a B.W. tot en met art. 10:66 B.W.), maar de laatste drie zijn vervallen per 29 januari 2019.

  EU-Verordening harmonisatie vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

  In deze afdeling wordt onder «de Verordening (EU) nr. 2016/1104» verstaan de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (art. 10:63a B.W.).

  De verdere bepalingen worden nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-4-2022]

  Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners (Afd. 3, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners (Afd. 3, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Inleiding rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners

   Afd. 3, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake de rechtsbetrekkingen tussen geregistreerde partners. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

   De afdeling omvat in principe 7 bepalingen (art. 10:63a B.W. tot en met art. 10:66 B.W.), maar de laatste drie zijn vervallen per 29 januari 2019.

   EU-Verordening harmonisatie vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

   In deze afdeling wordt onder «de Verordening (EU) nr. 2016/1104» verstaan de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (art. 10:63a B.W.).

   De verdere bepalingen worden nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-4-2022]

   Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners (Afd. 3, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!