Pagina inhoud

  Goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen (Afd. 4, Titel 10, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht inzake het goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen

  Afd. 3, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht voor het goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen. De afdeling omvat 3 bepalingen (art. 10:137 B.W. tot en met art. 10:139 B.W.).

  Aandeelbewijs: op naam of aan toonder?

  Indien een stuk een aandeelbewijs is volgens het recht dat van toepassing is op de in dat stuk vermelde uitgevende vennootschap, bepaalt het recht van de staat op welks grondgebied het aandeelbewijs zich bevindt, of het een aandeel op naam dan wel een aandeel aan toonder is (art. 10:137 B.W.).

  Toepasselijk recht aandeel op naam

  Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een aandeel op naam wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op de vennootschap die het aandeel uitgeeft of heeft uitgegeven (art. 10:138 B.W.).

  De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 21-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

  Goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen (Afd. 4, Titel 10, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen (Afd. 4, Titel 10, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht inzake het goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen

   Afd. 3, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht voor het goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen. De afdeling omvat 3 bepalingen (art. 10:137 B.W. tot en met art. 10:139 B.W.).

   Aandeelbewijs: op naam of aan toonder?

   Indien een stuk een aandeelbewijs is volgens het recht dat van toepassing is op de in dat stuk vermelde uitgevende vennootschap, bepaalt het recht van de staat op welks grondgebied het aandeelbewijs zich bevindt, of het een aandeel op naam dan wel een aandeel aan toonder is (art. 10:137 B.W.).

   Toepasselijk recht aandeel op naam

   Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een aandeel op naam wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op de vennootschap die het aandeel uitgeeft of heeft uitgegeven (art. 10:138 B.W.).

   De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 21-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

   Goederenrechtelijk regime met betrekking tot aandelen (Afd. 4, Titel 10, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!