Pagina inhoud

  Goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten (Afd. 3, Titel 10, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht inzake het goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten

  Afd. 3, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht voor het goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten. De afdeling omvat 3 bepalingen (art. 10:134 B.W. tot en met art. 10:136 B.W.).

  Vorderingsrechten belichaamd in een papier

  Indien een vordering belichaamd is in een stuk, bepaalt het recht van de staat op welks grondgebied het stuk zich bevindt, of de vordering een vordering op naam dan wel een vordering aan toonder is (art. 10:134 B.W.).

  Toepasselijk recht op overdracht van een vorderingsrecht

  De vatbaarheid van een vordering op naam voor overdracht dan wel voor vestiging daarop van rechten wordt beheerst door het recht dat op de vordering van toepassing is (art. 10:135 lid 1 B.W.).

  Voor het overige wordt het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een vordering op naam beheerst door het recht dat op de tot overdracht of vestiging van rechten verplichtende overeenkomst toepasselijk is (lid 2).

  Vordering aan toonder

  Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een vordering aan toonder wordt beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied het toonderstuk zich bevindt. Art. 10:135 leden 1 en 2 B.W. is van overeenkomstige toepassing op de vraag welke onderwerpen door dat recht worden beheerst (art. 10:136 lid 1 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 21-04-2022]

  Goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten (Afd. 3, Titel 10, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten (Afd. 3, Titel 10, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht inzake het goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten

   Afd. 3, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht voor het goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten. De afdeling omvat 3 bepalingen (art. 10:134 B.W. tot en met art. 10:136 B.W.).

   Vorderingsrechten belichaamd in een papier

   Indien een vordering belichaamd is in een stuk, bepaalt het recht van de staat op welks grondgebied het stuk zich bevindt, of de vordering een vordering op naam dan wel een vordering aan toonder is (art. 10:134 B.W.).

   Toepasselijk recht op overdracht van een vorderingsrecht

   De vatbaarheid van een vordering op naam voor overdracht dan wel voor vestiging daarop van rechten wordt beheerst door het recht dat op de vordering van toepassing is (art. 10:135 lid 1 B.W.).

   Voor het overige wordt het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een vordering op naam beheerst door het recht dat op de tot overdracht of vestiging van rechten verplichtende overeenkomst toepasselijk is (lid 2).

   Vordering aan toonder

   Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een vordering aan toonder wordt beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied het toonderstuk zich bevindt. Art. 10:135 leden 1 en 2 B.W. is van overeenkomstige toepassing op de vraag welke onderwerpen door dat recht worden beheerst (art. 10:136 lid 1 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 21-04-2022]

   Goederenrechtelijk regime met betrekking tot vorderingsrechten (Afd. 3, Titel 10, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!