Pagina inhoud

  Rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten (Afd. 2, Titel 3, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht inzake rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten

  Afd. 2, Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake de rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten. De afdeling omvat 8 bepalingen (art. 10:34a B.W. tot en met art. 10:41 B.W.). De afdeling gaat in op vraagstukken van internationaal privaatrecht rondom huwelijksvermogensrecht.

  EU-Verordening harmonisatie huwelijksvermogensrecht

  Blijkens art. 10:34a B.W. wordt in deze afdeling onder «de Verordening (EU) nr. 2016/1103» verstaan: de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183).

  Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-4-2022]

  Rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten (Afd. 2, Titel 3, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten (Afd. 2, Titel 3, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht inzake rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten

   Afd. 2, Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake de rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten. De afdeling omvat 8 bepalingen (art. 10:34a B.W. tot en met art. 10:41 B.W.). De afdeling gaat in op vraagstukken van internationaal privaatrecht rondom huwelijksvermogensrecht.

   EU-Verordening harmonisatie huwelijksvermogensrecht

   Blijkens art. 10:34a B.W. wordt in deze afdeling onder «de Verordening (EU) nr. 2016/1103» verstaan: de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183).

   Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-4-2022]

   Rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten (Afd. 2, Titel 3, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!