Pagina inhoud

  Voltrekking en erkenning geldigheid huwelijken (Afd. 1, Titel 3, Boek 10 B.W.)

  Inleiding voltrekking en erkenning van de geldigheid van huwelijken

  Afd. 1, Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het huwelijk. De afdeling omvat 8 bepalingen (art. 10:27 B.W. tot en met art. 10:34 B.W.). Art. 10:29 B.W. is per 5 december 2015 vervallen.

  Blijkens art. 10:27 B.W. geeft deze afdeling uitvoering aan het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken (Trb. 1987, 137).

  Huwelijken in Nederland

  De afdeling is van toepassing op de huwelijksvoltrekking in Nederland indien, in verband met de nationaliteit of de woonplaats van de aanstaande echtgenoten, met betrekking tot de vraag welk recht de vereisten tot het aangaan van het huwelijk beheerst een keuze moet worden gedaan, alsmede op de erkenning in Nederland van in het buitenland voltrokken huwelijken.

  De afdeling is niet van toepassing op de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Voorwaarde voor huwelijk in Nederland

  Het huwelijk wordt voltrokken indien beide aanstaande echtgenoten voldoen aan de vereisten tot het aangaan van een huwelijk volgens het Nederlandse recht (art. 10:28 B.W.).

  Bevoegde instantie huwelijkssluiting in Nederland

  Wat de vorm betreft kan een huwelijk in Nederland slechts worden voltrokken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand met inachtneming van het Nederlandse recht (art. 10:30 B.W.).

  Bevoegdheid buitenlandse diplomatieke ambtenaren om huwelijk te sluiten

  Uitzondering op deze regel is de bevoegdheid van buitenlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren om, in overeenstemming met de voorschriften van het recht van de door hen vertegenwoordigde staat, aan de voltrekking van huwelijken mede te werken indien geen der partijen uitsluitend of mede de Nederlandse nationaliteit bezit.

  Erkenning buitenlands huwelijk in Nederland

  Een buiten Nederland gesloten huwelijk dat ingevolge het recht van de staat waar de huwelijksvoltrekking plaatsvond rechtsgeldig is of nadien rechtsgeldig is geworden, wordt als zodanig erkend (art. 10:31 lid 1 B.W.).

  Geen erkenning buitenlands huwelijk in Nederland bij strijd met openbare orde

  Aan een buiten Nederland gesloten huwelijk erkenning onthouden, indien deze erkenning kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde en in ieder geval indien een der echtgenoten op het tijdstip van de sluiting van dat huwelijk sprake is van één van de sub a tot en met e vermelde omstandigheden (polygamie, minderjarigheid, geestelijk onvermogen, verwantschap of dwang) (art. 10:32 B.W.).

  De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-4-2022; laatste bewerking 18-03-2023]

  Voltrekking en erkenning geldigheid huwelijken (Afd. 1, Titel 3, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Voltrekking en erkenning geldigheid huwelijken (Afd. 1, Titel 3, Boek 10 B.W.)

   Inleiding voltrekking en erkenning van de geldigheid van huwelijken

   Afd. 1, Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het huwelijk. De afdeling omvat 8 bepalingen (art. 10:27 B.W. tot en met art. 10:34 B.W.). Art. 10:29 B.W. is per 5 december 2015 vervallen.

   Blijkens art. 10:27 B.W. geeft deze afdeling uitvoering aan het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken (Trb. 1987, 137).

   Huwelijken in Nederland

   De afdeling is van toepassing op de huwelijksvoltrekking in Nederland indien, in verband met de nationaliteit of de woonplaats van de aanstaande echtgenoten, met betrekking tot de vraag welk recht de vereisten tot het aangaan van het huwelijk beheerst een keuze moet worden gedaan, alsmede op de erkenning in Nederland van in het buitenland voltrokken huwelijken.

   De afdeling is niet van toepassing op de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

   Voorwaarde voor huwelijk in Nederland

   Het huwelijk wordt voltrokken indien beide aanstaande echtgenoten voldoen aan de vereisten tot het aangaan van een huwelijk volgens het Nederlandse recht (art. 10:28 B.W.).

   Bevoegde instantie huwelijkssluiting in Nederland

   Wat de vorm betreft kan een huwelijk in Nederland slechts worden voltrokken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand met inachtneming van het Nederlandse recht (art. 10:30 B.W.).

   Bevoegdheid buitenlandse diplomatieke ambtenaren om huwelijk te sluiten

   Uitzondering op deze regel is de bevoegdheid van buitenlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren om, in overeenstemming met de voorschriften van het recht van de door hen vertegenwoordigde staat, aan de voltrekking van huwelijken mede te werken indien geen der partijen uitsluitend of mede de Nederlandse nationaliteit bezit.

   Erkenning buitenlands huwelijk in Nederland

   Een buiten Nederland gesloten huwelijk dat ingevolge het recht van de staat waar de huwelijksvoltrekking plaatsvond rechtsgeldig is of nadien rechtsgeldig is geworden, wordt als zodanig erkend (art. 10:31 lid 1 B.W.).

   Geen erkenning buitenlands huwelijk in Nederland bij strijd met openbare orde

   Aan een buiten Nederland gesloten huwelijk erkenning onthouden, indien deze erkenning kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde en in ieder geval indien een der echtgenoten op het tijdstip van de sluiting van dat huwelijk sprake is van één van de sub a tot en met e vermelde omstandigheden (polygamie, minderjarigheid, geestelijk onvermogen, verwantschap of dwang) (art. 10:32 B.W.).

   De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-4-2022; laatste bewerking 18-03-2023]

   Voltrekking en erkenning geldigheid huwelijken (Afd. 1, Titel 3, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!