Pagina inhoud

  Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Afd. 14, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding Commissie van advies inzake de burgerlijke staat en de nationaliteit

  In Afd. 14, Titel 4 van Boek 1 B.W. wordt voorzien in een Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit. Deze Afd. omvat 7 bepalingen (art. 1:29 B.W. tot en met art. 1:29f B.W.).

  Samenstelling Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit

  De met art. 1:29 B.W. in het leven geroepen Commissie bestaat uit 9 tot maximaal 15 leden (art. 1:29a lid 1 B.W.).

  De Commissie bestaat uit ten minste een lid van de rechterlijke macht, ten minste een lid uit de kring van het wetenschappelijk onderzoek, ten minste twee leden uit de kring van de ambtenaren van de burgerlijke stand en ten minste twee leden uit de kring van de basisregistratie personen (art. 1:29a lid 2 B.W.).

  De leden van de Commissie worden benoemd door de Minister van VenJ, in samenspraak met de Minister van BiZa. De Minister benoemt ook de voorzitter en de secretaris van de Commissie (art. 1:29a lid 3 B.W.). Zie Stcrt. 2020, 8316 voor de samenstelling van de Commissie in 2020 en de vergoeding voor vergaderingen.

  Advies van de Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit

  De Commissie brengt advies uit over vragen betreffende de rechtstoepassing in zaken van burgerlijke staat of nationaliteit. Dit op verzoek van een ambtenaar van de burgerlijke stand of een ander bestuursorgaan (art. 1:29b lid 1 B.W.).

  Indien een advies van algemeen belang is, wordt het openbaar gemaakt (art. 1:29b lid 2 B.W.).

  Zo heeft de Commissie advies in 2020 uitgebracht over het wetsontwerp inzake vaststelling van staatloosheid. Zie het bericht op de website van de overheid.

  En in 2022 over het amendement inzake de non-binaire geslachtsregistratie. Zie bericht op de website van de overheid.

  Verplicht advies van de Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit bij twijfel over inschrijving in Nederland van gegevens buitenlandse akte

  Als een ambtenaar van de burgerlijke stand gerede twijfel heeft over de vraag of een aan een buiten Nederland opgemaakte akte van de burgerlijke stand of ander geschrift te ontlenen gegeven in aanmerking komt om in een akte van de burgerlijke stand te worden opgenomen, is hij gehouden het advies van de Commissie in te winnen (art. 1:29c B.W.).

  Kennisgeving niet opvolgen advies door de ambtenaar burgerlijke stand

  Indien een ambtenaar van de burgerlijke stand een door de Commissie gegeven advies niet opvolgt, stelt hij de Commissie en de officier van justitie hiervan in kennis (art. 1:29d B.W.).

  Nadere regels inzake Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit

  De Minister van Justitie kan nadere regels stellen omtrent de taak en de werkwijze van de Commissie (art. 1:29e B.W.).

  Rapportage door Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit

  Om de vier jaar brengt de Commissie een rapport uit aan Onze Minister van Justitie, waarin de taakvervulling van de Commissie aan een onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden gedaan voor gewenste veranderingen (art. 1:29f B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 2-08-2023]

  Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Afd. 14, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Afd. 14, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding Commissie van advies inzake de burgerlijke staat en de nationaliteit

   In Afd. 14, Titel 4 van Boek 1 B.W. wordt voorzien in een Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit. Deze Afd. omvat 7 bepalingen (art. 1:29 B.W. tot en met art. 1:29f B.W.).

   Samenstelling Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit

   De met art. 1:29 B.W. in het leven geroepen Commissie bestaat uit 9 tot maximaal 15 leden (art. 1:29a lid 1 B.W.).

   De Commissie bestaat uit ten minste een lid van de rechterlijke macht, ten minste een lid uit de kring van het wetenschappelijk onderzoek, ten minste twee leden uit de kring van de ambtenaren van de burgerlijke stand en ten minste twee leden uit de kring van de basisregistratie personen (art. 1:29a lid 2 B.W.).

   De leden van de Commissie worden benoemd door de Minister van VenJ, in samenspraak met de Minister van BiZa. De Minister benoemt ook de voorzitter en de secretaris van de Commissie (art. 1:29a lid 3 B.W.). Zie Stcrt. 2020, 8316 voor de samenstelling van de Commissie in 2020 en de vergoeding voor vergaderingen.

   Advies van de Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit

   De Commissie brengt advies uit over vragen betreffende de rechtstoepassing in zaken van burgerlijke staat of nationaliteit. Dit op verzoek van een ambtenaar van de burgerlijke stand of een ander bestuursorgaan (art. 1:29b lid 1 B.W.).

   Indien een advies van algemeen belang is, wordt het openbaar gemaakt (art. 1:29b lid 2 B.W.).

   Zo heeft de Commissie advies in 2020 uitgebracht over het wetsontwerp inzake vaststelling van staatloosheid. Zie het bericht op de website van de overheid.

   En in 2022 over het amendement inzake de non-binaire geslachtsregistratie. Zie bericht op de website van de overheid.

   Verplicht advies van de Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit bij twijfel over inschrijving in Nederland van gegevens buitenlandse akte

   Als een ambtenaar van de burgerlijke stand gerede twijfel heeft over de vraag of een aan een buiten Nederland opgemaakte akte van de burgerlijke stand of ander geschrift te ontlenen gegeven in aanmerking komt om in een akte van de burgerlijke stand te worden opgenomen, is hij gehouden het advies van de Commissie in te winnen (art. 1:29c B.W.).

   Kennisgeving niet opvolgen advies door de ambtenaar burgerlijke stand

   Indien een ambtenaar van de burgerlijke stand een door de Commissie gegeven advies niet opvolgt, stelt hij de Commissie en de officier van justitie hiervan in kennis (art. 1:29d B.W.).

   Nadere regels inzake Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit

   De Minister van Justitie kan nadere regels stellen omtrent de taak en de werkwijze van de Commissie (art. 1:29e B.W.).

   Rapportage door Commissie van advies burgerlijke staat en nationaliteit

   Om de vier jaar brengt de Commissie een rapport uit aan Onze Minister van Justitie, waarin de taakvervulling van de Commissie aan een onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden gedaan voor gewenste veranderingen (art. 1:29f B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 2-08-2023]

   Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Afd. 14, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!