Pagina inhoud

  Latere vermeldingen burgerlijke stand (Afd. 5, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding latere vermeldingen burgerlijke stand

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. In Afd. 5, Titel 4 van Boek 1 B.W. worden regels gegeven over latere vermeldingen in de registers van de burgerlijke stand.

  Deze afdeling omvat 9 bepalingen (art. 1:20 B.W. tot en met art. 1:20h B.W.).

  Welke latere wijzigingen van inschrijvingen in de burgerlijke stand zijn er mogelijk?

  Art. 1:20 B.W. geeft een opsomming van alle gegevens, waarover later een nadere of gewijzigde inschrijving in de burgerlijke stand mogelijk is. De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt aan de onder hem berustende akten van de burgerlijke stand latere vermeldingen toe van akten van de burgerlijke stand en andere authentieke akten houdende:

  • naamskeuze
  • erkenning, ontkenning van het vaderschap of moederschap door de moeder
  • van besluiten houdende wijziging of vaststelling van namen
  • van bevestigingen van opties mede houdende vaststelling van namen en naturalisatiebesluiten mede houdende wijziging of vaststelling van namen
  • alsmede van besluiten tot intrekking van zulke bevestigingen of besluiten
  • van de opgave van afwijkende namen die een persoon die meer dan één nationaliteit bezit, voert in overeenstemming met het recht van het land waarvan hij mede de nationaliteit bezit
  • van akten houdende beëindiging van een geregistreerd partnerschap
  • van akten van omzetting van een geregistreerd partnerschap en
  • van wijziging van de vermelding van het geslacht, en verder van rechterlijke uitspraken over:
   • a. last tot wijziging van de voornamen of van de geslachtsnaam, een adoptie, een herroeping van een adoptie, een vernietiging van een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap,een gegrondverklaring van een ontkenning van het vaderschap of moederschap of, of een vernietiging van zulk een uitspraak;
   • b. de nietigverklaring van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap of de vernietiging van zulk een uitspraak tussen echtelieden of geregistreerde partners wier huwelijksakte onderscheidenlijk akte van een geregistreerd partnerschap, dan wel akte van omzetting van een geregistreerd partnerschap of huwelijk in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand is opgenomen.

  De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022]

  Latere vermeldingen burgerlijke stand (Afd. 5, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Latere vermeldingen burgerlijke stand (Afd. 5, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding latere vermeldingen burgerlijke stand

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. In Afd. 5, Titel 4 van Boek 1 B.W. worden regels gegeven over latere vermeldingen in de registers van de burgerlijke stand.

   Deze afdeling omvat 9 bepalingen (art. 1:20 B.W. tot en met art. 1:20h B.W.).

   Welke latere wijzigingen van inschrijvingen in de burgerlijke stand zijn er mogelijk?

   Art. 1:20 B.W. geeft een opsomming van alle gegevens, waarover later een nadere of gewijzigde inschrijving in de burgerlijke stand mogelijk is. De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt aan de onder hem berustende akten van de burgerlijke stand latere vermeldingen toe van akten van de burgerlijke stand en andere authentieke akten houdende:

   • naamskeuze
   • erkenning, ontkenning van het vaderschap of moederschap door de moeder
   • van besluiten houdende wijziging of vaststelling van namen
   • van bevestigingen van opties mede houdende vaststelling van namen en naturalisatiebesluiten mede houdende wijziging of vaststelling van namen
   • alsmede van besluiten tot intrekking van zulke bevestigingen of besluiten
   • van de opgave van afwijkende namen die een persoon die meer dan één nationaliteit bezit, voert in overeenstemming met het recht van het land waarvan hij mede de nationaliteit bezit
   • van akten houdende beëindiging van een geregistreerd partnerschap
   • van akten van omzetting van een geregistreerd partnerschap en
   • van wijziging van de vermelding van het geslacht, en verder van rechterlijke uitspraken over:
    • a. last tot wijziging van de voornamen of van de geslachtsnaam, een adoptie, een herroeping van een adoptie, een vernietiging van een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap,een gegrondverklaring van een ontkenning van het vaderschap of moederschap of, of een vernietiging van zulk een uitspraak;
    • b. de nietigverklaring van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap of de vernietiging van zulk een uitspraak tussen echtelieden of geregistreerde partners wier huwelijksakte onderscheidenlijk akte van een geregistreerd partnerschap, dan wel akte van omzetting van een geregistreerd partnerschap of huwelijk in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand is opgenomen.

   De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022]

   Latere vermeldingen burgerlijke stand (Afd. 5, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!