Pagina inhoud

  De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (Afd. 8, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 8, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat 4 bepalingen over de openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:23 B.W. en art. 1:23c B.W.).

  Akten van burgerlijke stand zijn in principe openbaar, maar…

  De akten van de burgerlijke stand, daaronder begrepen de dubbelen van deze akten, zijn openbaar voor zover te dien aanzien in deze afdeling geen nadere voorziening is gegeven (art. 1:23 B.W.).

  Van de akten van de burgerlijke stand mogen slechts de bewaarders en het openbaar ministerie inzage nemen. Voorts kunnen de rechter en het openbaar ministerie overlegging van akten bevelen (art. 1:23a B.W.).

  De dubbelen van de akten van de burgerlijke stand zijn openbaar zolang zij onder de ambtenaar van de burgerlijke stand berusten (art. 1:23c B.W.).

  Eenieder kan afschrift van akten uit de burgerlijke stand vragen

  Blijkens art. 1:23b lid 1 B.W. is eenieder bevoegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een uittreksel van een onder deze ambtenaar berustende akte te vragen. Dit kan gaan om:

  • een akte van geboorte
  • een huwelijksakte
  • een akte van registratie van partnerschap
  • een omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap en omgekeerd
  • een overlijdensakte

  Het uittreksel bevat de bij algemene maatregel van bestuur te vermelden gegevens, maar zónder de gegevens betreffende de afstamming van de persoon of personen op wie de akte betrekking heeft.

  Voorwaarde voor verkrijgen afschrift uit burgerlijke stand: belang

  Van de in art. 23b lid 1 B.W. bedoelde akten wordt een afschrift slechts afgegeven indien de verzoeker aantoont dat hij bij de verkrijging een gerechtvaardigd belang heeft. Dit geldt daarnaast ook voor akten van erkenning of ontkenning van het vaderschap of moederschap door de moeder (art. 1:23b lid 2 B.W.).

  Van andere akten die de in het eerste lid bedoelde ambtenaar onder zijn berusting heeft, wordt steeds een afschrift afgegeven. Dit afschrift bevat de bij algemene maatregel van bestuur te vermelden gegevens.

  Verzoek uittreksel moet op een bepaalde persoon of personen zien

  Een verzoek om afgifte van een uittreksel of een afschrift dient op een bepaalde persoon of bepaalde personen betrekking te hebben (art. 1:23b lid 3 B.W.).

  Besluit Burgerlijke Stand 1994

  Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld al hetgeen overigens het opmaken en het verstrekken van afschriften en uittreksels betreft. Daarbij worden tevens regels gegeven voor het opmaken van uittreksels van akten die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn opgemaakt (art. 1:23b lid 4 B.W.). De betreffende regeling is het Besluit Burgerlijke stand 1994. Zie Hoofdstuk 1, vijfde afdeling (Uittreksels en afschriften).

  Schriftelijke opgaaf redenen bij weigering afgifte afschrift burgerlijke stand

  Weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand een afschrift of een uittreksel af te geven, dan verstrekt hij aan de aanvrager een schriftelijke opgave van de gronden voor zijn weigering (art. 1:23b lid 5 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 25-07-2023]

  De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (Afd. 8, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (Afd. 8, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 8, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat 4 bepalingen over de openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:23 B.W. en art. 1:23c B.W.).

   Akten van burgerlijke stand zijn in principe openbaar, maar…

   De akten van de burgerlijke stand, daaronder begrepen de dubbelen van deze akten, zijn openbaar voor zover te dien aanzien in deze afdeling geen nadere voorziening is gegeven (art. 1:23 B.W.).

   Van de akten van de burgerlijke stand mogen slechts de bewaarders en het openbaar ministerie inzage nemen. Voorts kunnen de rechter en het openbaar ministerie overlegging van akten bevelen (art. 1:23a B.W.).

   De dubbelen van de akten van de burgerlijke stand zijn openbaar zolang zij onder de ambtenaar van de burgerlijke stand berusten (art. 1:23c B.W.).

   Eenieder kan afschrift van akten uit de burgerlijke stand vragen

   Blijkens art. 1:23b lid 1 B.W. is eenieder bevoegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een uittreksel van een onder deze ambtenaar berustende akte te vragen. Dit kan gaan om:

   • een akte van geboorte
   • een huwelijksakte
   • een akte van registratie van partnerschap
   • een omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap en omgekeerd
   • een overlijdensakte

   Het uittreksel bevat de bij algemene maatregel van bestuur te vermelden gegevens, maar zónder de gegevens betreffende de afstamming van de persoon of personen op wie de akte betrekking heeft.

   Voorwaarde voor verkrijgen afschrift uit burgerlijke stand: belang

   Van de in art. 23b lid 1 B.W. bedoelde akten wordt een afschrift slechts afgegeven indien de verzoeker aantoont dat hij bij de verkrijging een gerechtvaardigd belang heeft. Dit geldt daarnaast ook voor akten van erkenning of ontkenning van het vaderschap of moederschap door de moeder (art. 1:23b lid 2 B.W.).

   Van andere akten die de in het eerste lid bedoelde ambtenaar onder zijn berusting heeft, wordt steeds een afschrift afgegeven. Dit afschrift bevat de bij algemene maatregel van bestuur te vermelden gegevens.

   Verzoek uittreksel moet op een bepaalde persoon of personen zien

   Een verzoek om afgifte van een uittreksel of een afschrift dient op een bepaalde persoon of bepaalde personen betrekking te hebben (art. 1:23b lid 3 B.W.).

   Besluit Burgerlijke Stand 1994

   Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld al hetgeen overigens het opmaken en het verstrekken van afschriften en uittreksels betreft. Daarbij worden tevens regels gegeven voor het opmaken van uittreksels van akten die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn opgemaakt (art. 1:23b lid 4 B.W.). De betreffende regeling is het Besluit Burgerlijke stand 1994. Zie Hoofdstuk 1, vijfde afdeling (Uittreksels en afschriften).

   Schriftelijke opgaaf redenen bij weigering afgifte afschrift burgerlijke stand

   Weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand een afschrift of een uittreksel af te geven, dan verstrekt hij aan de aanvrager een schriftelijke opgave van de gronden voor zijn weigering (art. 1:23b lid 5 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 25-07-2023]

   De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (Afd. 8, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!