Pagina inhoud

  Voorziening weigering verrichting burgerlijke stand (Afd. 12, Titel 4, Boek 1 B.W.)15

  Inleiding voorziening tegen de weigering verrichting burgerlijke stand

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 12, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat 3 bepalingen over voorziening in geval van weigering tot het opmaken van een akte of een andere verrichting door de ambtenaar van de burgerlijke stand (art. 1:27 B.W. tot en met art. 1:27b B.W.). Art. 1:27c B.W. is vervallen.

  Beroepsgang bij weigering opmaken akte burgerlijke stand

  Belanghebbenden bij een verrichting van de ambtenaar van de Burgerlijke stand kunnen in geval van weigering van de ambtenaar om de verrichting op te maken binnen zes weken na de verzending van dat besluit een verzoek indienen bij de rechtbank (art. 1:27 B.W.).

  Het betreft hier een besluit van een ambtenaar van de burgerlijke stand tot weigering van het opmaken van een akte van de burgerlijke stand, of om een latere vermelding aan een akte toe te voegen of, buiten het geval van stuiting van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap en dat van afgifte van een afschrift of een uittreksel, aan een verrichting mee te werken. Dit kan een betreffen een weigering op grond van art. 1:18c B.W. (belanghebbenden verstrekken niet de gevraagde informatie) of art. 1:20c B.W. (wat betreft latere vermeldingen geldt art. 1:18c B.W. ook).

  Bevoegd is de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de standplaats van de ambtenaar van de burgerlijke stand is gelegen.

  Rechtbank kan aanvullende beschikkingen geven bij beroep tegen weigering akte burgerlijke stand

  De rechtbank kan daarbij volgens art. 1:27a B.W. op verzoek van een belanghebbende partij of ambtshalve bij haar beschikking tevens:

  i. een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand;

  ii. de toevoeging van een latere vermelding, op grond van art. 1:24 lid 1 B.W., aan een in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand voorkomende akte gelasten;

  iii. inschrijving, overeenkomstig art. 1:25 lid 1 B.W., van een daarvoor in aanmerking komende in het buitenland opgemaakte akte in de registers van de burgerlijke stand te ‘s-Gravenhage gelasten.

  Kopie beschikking wordt aan de Burgerlijke stand verstuurd

  De griffier zendt een afschrift van de beschikking aan de belanghebbende partijen en aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (art. 1:27b lid 1 B.W.)

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 31-07-2023]

  Voorziening weigering verrichting burgerlijke stand (Afd. 12, Titel 4, Boek 1 B.W.)15

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Voorziening weigering verrichting burgerlijke stand (Afd. 12, Titel 4, Boek 1 B.W.)15

   Inleiding voorziening tegen de weigering verrichting burgerlijke stand

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 12, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat 3 bepalingen over voorziening in geval van weigering tot het opmaken van een akte of een andere verrichting door de ambtenaar van de burgerlijke stand (art. 1:27 B.W. tot en met art. 1:27b B.W.). Art. 1:27c B.W. is vervallen.

   Beroepsgang bij weigering opmaken akte burgerlijke stand

   Belanghebbenden bij een verrichting van de ambtenaar van de Burgerlijke stand kunnen in geval van weigering van de ambtenaar om de verrichting op te maken binnen zes weken na de verzending van dat besluit een verzoek indienen bij de rechtbank (art. 1:27 B.W.).

   Het betreft hier een besluit van een ambtenaar van de burgerlijke stand tot weigering van het opmaken van een akte van de burgerlijke stand, of om een latere vermelding aan een akte toe te voegen of, buiten het geval van stuiting van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap en dat van afgifte van een afschrift of een uittreksel, aan een verrichting mee te werken. Dit kan een betreffen een weigering op grond van art. 1:18c B.W. (belanghebbenden verstrekken niet de gevraagde informatie) of art. 1:20c B.W. (wat betreft latere vermeldingen geldt art. 1:18c B.W. ook).

   Bevoegd is de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de standplaats van de ambtenaar van de burgerlijke stand is gelegen.

   Rechtbank kan aanvullende beschikkingen geven bij beroep tegen weigering akte burgerlijke stand

   De rechtbank kan daarbij volgens art. 1:27a B.W. op verzoek van een belanghebbende partij of ambtshalve bij haar beschikking tevens:

   i. een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand;

   ii. de toevoeging van een latere vermelding, op grond van art. 1:24 lid 1 B.W., aan een in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand voorkomende akte gelasten;

   iii. inschrijving, overeenkomstig art. 1:25 lid 1 B.W., van een daarvoor in aanmerking komende in het buitenland opgemaakte akte in de registers van de burgerlijke stand te ‘s-Gravenhage gelasten.

   Kopie beschikking wordt aan de Burgerlijke stand verstuurd

   De griffier zendt een afschrift van de beschikking aan de belanghebbende partijen en aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (art. 1:27b lid 1 B.W.)

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 31-07-2023]

   Voorziening weigering verrichting burgerlijke stand (Afd. 12, Titel 4, Boek 1 B.W.)15

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!