Pagina inhoud

  Verslag in de jaarrekening inzake betalingen aan overheden (Afd. 8a, Titel 9, Boek 2 B.W.)

  Inleiding verslag in de jaarrekening inzake betalingen aan overheden

  Afd. 8a, Titel 9, Boek 2 B.W. geeft wettelijke regels voor de vermelding van betaling aan overheden in de jaarrekening van een onderneming. Deze afdeling bevat ook slechts één artikel: art. 2:392a B.W.).

  Bij algemene maatregel van bestuur worden ter uitvoering van richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie houdende regels inzake de jaarrekening, regels gesteld met betrekking tot de verplichting van rechtspersonen uit bepaalde sectoren tot het opstellen en openbaar maken van een verslag dan wel een geconsolideerd verslag over betalingen die zij doen aan overheden en worden nadere regels gesteld omtrent de inhoud van het verslag (art. 2:392a lid 1 B.W.). Het betreft hier met name artikel 47 van Richtlijn 2013/34.

  Het betreffende AMvB is het Besluit Rapportage van betalingen aan overheden, geldend vanaf 1 december 2015. Dit besluit is van toepassing op grote rechtspersonen, op organisaties van openbaar belang en op uitgevende instellingen die actief zijn in de winningsindustrie of in de houtkap van oerbossen (art. 2 Besluit).

  De openbaarmaking van het verslag, bedoeld in lid 1, geschiedt binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar op de wijze als bedoeld in artikel 394 lid 1, tweede volzin (art. 2:392a lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-03-2022]

  Verslag in de jaarrekening inzake betalingen aan overheden (Afd. 8a, Titel 9, Boek 2 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verslag in de jaarrekening inzake betalingen aan overheden (Afd. 8a, Titel 9, Boek 2 B.W.)

   Inleiding verslag in de jaarrekening inzake betalingen aan overheden

   Afd. 8a, Titel 9, Boek 2 B.W. geeft wettelijke regels voor de vermelding van betaling aan overheden in de jaarrekening van een onderneming. Deze afdeling bevat ook slechts één artikel: art. 2:392a B.W.).

   Bij algemene maatregel van bestuur worden ter uitvoering van richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie houdende regels inzake de jaarrekening, regels gesteld met betrekking tot de verplichting van rechtspersonen uit bepaalde sectoren tot het opstellen en openbaar maken van een verslag dan wel een geconsolideerd verslag over betalingen die zij doen aan overheden en worden nadere regels gesteld omtrent de inhoud van het verslag (art. 2:392a lid 1 B.W.). Het betreft hier met name artikel 47 van Richtlijn 2013/34.

   Het betreffende AMvB is het Besluit Rapportage van betalingen aan overheden, geldend vanaf 1 december 2015. Dit besluit is van toepassing op grote rechtspersonen, op organisaties van openbaar belang en op uitgevende instellingen die actief zijn in de winningsindustrie of in de houtkap van oerbossen (art. 2 Besluit).

   De openbaarmaking van het verslag, bedoeld in lid 1, geschiedt binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar op de wijze als bedoeld in artikel 394 lid 1, tweede volzin (art. 2:392a lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-03-2022]

   Verslag in de jaarrekening inzake betalingen aan overheden (Afd. 8a, Titel 9, Boek 2 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!