Pagina inhoud

  Overige gegevens jaarrekening en bestuursverslag (Afd. 8, Titel 9, Boek 2 B.W.)

  Inleiding overige gegevens jaarrekening en bestuursverslag

  Afd. 8, Titel 9, Boek 2 B.W. geeft wettelijke regels voor het bestuursverslag bij de jaarrekening en bij het bestuursverslag van een onderneming. Deze afdeling bevat ook slechts één artikel: art. 2:392 B.W.).

  Aanvullende gegevens jaarrekening en bestuursverslag

  Het bestuur van de onderneming is gehouden de volgende gegevens aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe te voegen (art. 2:392 lid 1 B.W.):

  • de accountantsverklaring zoals in art. 2:393 lid 5 B.W. Als de onderneming deze niet bezit is een mededeling nodig waarom deze ontbreekt (art. 2:392 lid 1 sub a B.W.);
  • een weergave over de bestemming van de winst zoals de onderneming in de statuten heeft neergelegd (art. 2:392 lid 1 sub b B.W.);
  • als er sprake is van een statutaire regeling waarin de bijdrage met een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is opgenomen (art. 2:392 lid 1 sub c B.W.). Deze regel is alleen van toepassing als er een afwijking is van een wettelijke bepaling.
  • als de onderneming een namenlijst heeft opgesteld waarin bijzonder zeggenschap aan bepaalde personen toekomt moet deze ook opgenomen worden (art. 2:392 lid 1 sub d B.W.). Hierbij moet een omschrijving met de aard van dat recht worden toegevoegd, tenzij bij deze gegevens een mededeling is gedaan in het bestuursverslag volgens art. 2:391 lid 5 B.W.
  • een opgave van de stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen of een vorm waarin de aandeelhouder een beperkte vorm van recht op het aandeel (art. 2:392 lid 1 sub e B.W.). Dit beperkte recht gaat over de deling in de winst of reserves van de vennootschap en hierbij dienen de bevoegdheden vermeld te worden die zij geven.
  • een opgave van het bestaan van een nevenvestiging en landen waarin de onderneming ook een nevenvestiging in het buitenland bezit (art. 2:392 lid 1 sub f B.W.). Hierbij dient ook de handelsnaam opgenomen te worden tenzij deze afwijkt van de rechtspersoon.

  Deze gegevens van de onderneming mogen niet in strijd zijn met de gegevens uit de jaarrekening en het bestuursverslag (art. 2:392 lid 2 B.W.).

  Vermelding informatie met betrekking tot een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon

  Als er sprake is van een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon zoals vermeld in lid 1 sub d, dat is belichaamd in een aandeel, dan moet vermeld worden hoeveel aandelen elke rechthebbende houdt (art. 2:392 lid 3 B.W.). Als een dergelijk recht toekomt aan een vennootschap, dan worden de namen van de bestuurders hierbij genoemd. Dit geldt ook voor een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of een stichting.

  Ontheffing van de Minister van EZ

  De bepalingen onder lid 1 sub d en lid 3 zijn niet van toepassing als de minister van Economische zaken wegens gewichtige redenen een ontheffing heeft verleend aan de rechtspersoon of andere vorm (art. 2:392 lid 4 B.W.). Deze ontheffing kan maximaal vijf jaar worden verleend door de minister. Als deze gegevens vermeld moeten worden in het bestuursverslag op grond van art 2:391 lid 5 B.W. is het niet mogelijk om een ontheffing aan te vragen.

  De aanvullende gegevens hoeven niet te worden toegevoegd door stichtingen en verenigingen met een onderneming

  Het bestuur van een stichting of vereniging, die een onderneming voert, zoals bedoeld in art. 2:360 lid 3 B.W., hoeft de hiervoor vermelde gegevens niet aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe te voegen (art. 2:392 lid 5 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-03-2022; laatste bewerking OP 26-04-2023]

  Overige gegevens jaarrekening en bestuursverslag (Afd. 8, Titel 9, Boek 2 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Overige gegevens jaarrekening en bestuursverslag (Afd. 8, Titel 9, Boek 2 B.W.)

   Inleiding overige gegevens jaarrekening en bestuursverslag

   Afd. 8, Titel 9, Boek 2 B.W. geeft wettelijke regels voor het bestuursverslag bij de jaarrekening en bij het bestuursverslag van een onderneming. Deze afdeling bevat ook slechts één artikel: art. 2:392 B.W.).

   Aanvullende gegevens jaarrekening en bestuursverslag

   Het bestuur van de onderneming is gehouden de volgende gegevens aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe te voegen (art. 2:392 lid 1 B.W.):

   • de accountantsverklaring zoals in art. 2:393 lid 5 B.W. Als de onderneming deze niet bezit is een mededeling nodig waarom deze ontbreekt (art. 2:392 lid 1 sub a B.W.);
   • een weergave over de bestemming van de winst zoals de onderneming in de statuten heeft neergelegd (art. 2:392 lid 1 sub b B.W.);
   • als er sprake is van een statutaire regeling waarin de bijdrage met een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is opgenomen (art. 2:392 lid 1 sub c B.W.). Deze regel is alleen van toepassing als er een afwijking is van een wettelijke bepaling.
   • als de onderneming een namenlijst heeft opgesteld waarin bijzonder zeggenschap aan bepaalde personen toekomt moet deze ook opgenomen worden (art. 2:392 lid 1 sub d B.W.). Hierbij moet een omschrijving met de aard van dat recht worden toegevoegd, tenzij bij deze gegevens een mededeling is gedaan in het bestuursverslag volgens art. 2:391 lid 5 B.W.
   • een opgave van de stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen of een vorm waarin de aandeelhouder een beperkte vorm van recht op het aandeel (art. 2:392 lid 1 sub e B.W.). Dit beperkte recht gaat over de deling in de winst of reserves van de vennootschap en hierbij dienen de bevoegdheden vermeld te worden die zij geven.
   • een opgave van het bestaan van een nevenvestiging en landen waarin de onderneming ook een nevenvestiging in het buitenland bezit (art. 2:392 lid 1 sub f B.W.). Hierbij dient ook de handelsnaam opgenomen te worden tenzij deze afwijkt van de rechtspersoon.

   Deze gegevens van de onderneming mogen niet in strijd zijn met de gegevens uit de jaarrekening en het bestuursverslag (art. 2:392 lid 2 B.W.).

   Vermelding informatie met betrekking tot een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon

   Als er sprake is van een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon zoals vermeld in lid 1 sub d, dat is belichaamd in een aandeel, dan moet vermeld worden hoeveel aandelen elke rechthebbende houdt (art. 2:392 lid 3 B.W.). Als een dergelijk recht toekomt aan een vennootschap, dan worden de namen van de bestuurders hierbij genoemd. Dit geldt ook voor een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of een stichting.

   Ontheffing van de Minister van EZ

   De bepalingen onder lid 1 sub d en lid 3 zijn niet van toepassing als de minister van Economische zaken wegens gewichtige redenen een ontheffing heeft verleend aan de rechtspersoon of andere vorm (art. 2:392 lid 4 B.W.). Deze ontheffing kan maximaal vijf jaar worden verleend door de minister. Als deze gegevens vermeld moeten worden in het bestuursverslag op grond van art 2:391 lid 5 B.W. is het niet mogelijk om een ontheffing aan te vragen.

   De aanvullende gegevens hoeven niet te worden toegevoegd door stichtingen en verenigingen met een onderneming

   Het bestuur van een stichting of vereniging, die een onderneming voert, zoals bedoeld in art. 2:360 lid 3 B.W., hoeft de hiervoor vermelde gegevens niet aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe te voegen (art. 2:392 lid 5 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-03-2022; laatste bewerking OP 26-04-2023]

   Overige gegevens jaarrekening en bestuursverslag (Afd. 8, Titel 9, Boek 2 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!