Pagina inhoud

  Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht

  Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht

  Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (23 mei 1969, Trb. 1985, 79 en Trb 1996, 89) is een verdrag over verdragen. Het regelt de uitleg van verdragen. Het verdrag geldt in Nederland sinds 9 mei 1985 en is sindsdien niet gewijzigd.

  De links in de tekst gaan naar de Nederlandse versie. De Engelse versie is de authentieke versie en heet ‘Vienna Convention on the Law of Treaties’. Het verdrag bevat 85 artikelen, verdeeld over 8 ‘delen’.

  Inhoudsopgaaf Verdrag van Wenen

  Deel I Inleiding (art. 1 t/m 5)
  Deel II Het sluiten en inwerkingtreden van verdragen (art. 6 t/m 25)
  Deel III Naleving, toepassing en uitlegging van verdragen (art. 26 t/m 38)
  Deel IV Amendering en wijziging van verdragen (art. 39 t/m 41)
  Deel V Ongeldigheid, beëindiging en opschorting van de werking van verdragen (art. 42 t/m 72)
  Deel VI Onderscheidene bepalingen (art. 73 t/m 75)
  Deel VII Depositarissen, kennisgevingen, verbeteringen en registratie (art. 76 t/m 80)
  Deel VIII Slotbepalingen (art. 81 t/m 85)

  Verdrag van Wenen Hoofdstuk I – Inleiding

  Art. 1 Verdrag van Wenen bepaalt: ‘Dit Verdrag is van toepassing op verdragen tussen Staten’.

  Verdrag van Wenen Deel III – Naleving, toepassing en uitlegging van verdragen

  Afdeling 3 Uitlegging van verdragen

  Afd. 3, Deel III van het Verdrag van Wenen bevat drie artikelen (art. 31 t/m 33) over de wijze waarop verdragen uitgelegd moeten worden.

  Art. 31 lid 1 Verdrag van Wenen bepaalt, dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd, overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag.

  Voor een voorbeeld van de toepassing van het Verdragenverdrag zie het arrest HR 25 november 2022 (Fuera Internacional SA/Greenway Finance BV c.s.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 28-01-2022; laatste bewerking 9-01-2023]

  Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht

   Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht

   Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (23 mei 1969, Trb. 1985, 79 en Trb 1996, 89) is een verdrag over verdragen. Het regelt de uitleg van verdragen. Het verdrag geldt in Nederland sinds 9 mei 1985 en is sindsdien niet gewijzigd.

   De links in de tekst gaan naar de Nederlandse versie. De Engelse versie is de authentieke versie en heet ‘Vienna Convention on the Law of Treaties’. Het verdrag bevat 85 artikelen, verdeeld over 8 ‘delen’.

   Inhoudsopgaaf Verdrag van Wenen

   Deel I Inleiding (art. 1 t/m 5)
   Deel II Het sluiten en inwerkingtreden van verdragen (art. 6 t/m 25)
   Deel III Naleving, toepassing en uitlegging van verdragen (art. 26 t/m 38)
   Deel IV Amendering en wijziging van verdragen (art. 39 t/m 41)
   Deel V Ongeldigheid, beëindiging en opschorting van de werking van verdragen (art. 42 t/m 72)
   Deel VI Onderscheidene bepalingen (art. 73 t/m 75)
   Deel VII Depositarissen, kennisgevingen, verbeteringen en registratie (art. 76 t/m 80)
   Deel VIII Slotbepalingen (art. 81 t/m 85)

   Verdrag van Wenen Hoofdstuk I – Inleiding

   Art. 1 Verdrag van Wenen bepaalt: ‘Dit Verdrag is van toepassing op verdragen tussen Staten’.

   Verdrag van Wenen Deel III – Naleving, toepassing en uitlegging van verdragen

   Afdeling 3 Uitlegging van verdragen

   Afd. 3, Deel III van het Verdrag van Wenen bevat drie artikelen (art. 31 t/m 33) over de wijze waarop verdragen uitgelegd moeten worden.

   Art. 31 lid 1 Verdrag van Wenen bepaalt, dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd, overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag.

   Voor een voorbeeld van de toepassing van het Verdragenverdrag zie het arrest HR 25 november 2022 (Fuera Internacional SA/Greenway Finance BV c.s.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 28-01-2022; laatste bewerking 9-01-2023]

   Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!