Pagina inhoud

  Verkrijging en verlies van goederen (Titel 4, Boek 3 B.W.)

  Inleiding verkrijging en verlies van goederen

  De wetgever heeft in Titel 4 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek de verkrijging van goederen, de overdracht, en het verlies van goederen door verjaring uitgewerkt. Deze regeling staat in Titel 4, Afd. 3, Boek 3 B.W.De Titel omvat drie afdelingen. Deze worden in de dochterpagina’s van deze pagina behandeld.

  Een overeenkomst die tot levering verplicht behelst niet tevens de overdracht

  Het Nederlandse goederenrecht kent – anders dan bvb. het Franse recht – een scheiding tussen de verbintenisrechtelijke gevolgen van rechtshandelingen met betrekking tot goederen en de goederenrechtelijke uitvoering van verbintenissen. De enkele overeenkomst om een goed over te dragen leidt niet tot de overdracht, maar is slechts de voorwaarde daarvoor (de zgn. “titel” voor de overdracht, de juridische basis daarvoor). Aan die verbintenis moet vervolgens nog uitvoering worden gegeven met een goederenrechtelijke rechtshandeling: de levering of overdracht. Bij roerende zaken is die in beginsel eenvoudig: enkele overhandiging volstaat. Bij andere zaken geeft de wet – voor elk goed naar zijn aard – een aparte wijze van overdracht. Bovendien kennen we net als in het Romeinse recht ook de “traditio brevi manu” (eenvoudige overdracht), “traditio longa manu” (overdracht via een derde die houdt voor de rechthebbende en gaat houden voor de verkrijger) en de “traditio constitutum possessorium” (de figuur waarbij de verkrijger het goed al onder zich had als houder voor de rechthebbende, en door de overdracht zelf rechthebbende wordt en dus bezitter).

  Indeling van de Titel

  In Afd. 1 van deze Titel vinden we drie algemene bepalingen, die gelden voor alle vormen van overdracht, verlies en afstand van goederen (art. 3:80 t/m 3:82 B.W.).

  In Afd. 2 wordt een nadere uitwerking gegeven van de vereisten voor een geldige overdracht, en de derdenbescherming bij verkrijging van een beschikkingsonbevoegde. Verder worden de verschillende wijzen van verkrijging hier geregeld (art. 3:83 B.W. t/m art. 3:98 B.W.).

  Afd. 3 regelt de verkrijging en verlies van goederen door middel van verjaring (art. 3:99 B.W. t/m art. 3:106 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 10-05-2018; laatste bewerking 27-04-2023]

  Pagina inhoud

   Verkrijging en verlies van goederen (Titel 4, Boek 3 B.W.)

   Inleiding verkrijging en verlies van goederen

   De wetgever heeft in Titel 4 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek de verkrijging van goederen, de overdracht, en het verlies van goederen door verjaring uitgewerkt. Deze regeling staat in Titel 4, Afd. 3, Boek 3 B.W.De Titel omvat drie afdelingen. Deze worden in de dochterpagina’s van deze pagina behandeld.

   Een overeenkomst die tot levering verplicht behelst niet tevens de overdracht

   Het Nederlandse goederenrecht kent – anders dan bvb. het Franse recht – een scheiding tussen de verbintenisrechtelijke gevolgen van rechtshandelingen met betrekking tot goederen en de goederenrechtelijke uitvoering van verbintenissen. De enkele overeenkomst om een goed over te dragen leidt niet tot de overdracht, maar is slechts de voorwaarde daarvoor (de zgn. “titel” voor de overdracht, de juridische basis daarvoor). Aan die verbintenis moet vervolgens nog uitvoering worden gegeven met een goederenrechtelijke rechtshandeling: de levering of overdracht. Bij roerende zaken is die in beginsel eenvoudig: enkele overhandiging volstaat. Bij andere zaken geeft de wet – voor elk goed naar zijn aard – een aparte wijze van overdracht. Bovendien kennen we net als in het Romeinse recht ook de “traditio brevi manu” (eenvoudige overdracht), “traditio longa manu” (overdracht via een derde die houdt voor de rechthebbende en gaat houden voor de verkrijger) en de “traditio constitutum possessorium” (de figuur waarbij de verkrijger het goed al onder zich had als houder voor de rechthebbende, en door de overdracht zelf rechthebbende wordt en dus bezitter).

   Indeling van de Titel

   In Afd. 1 van deze Titel vinden we drie algemene bepalingen, die gelden voor alle vormen van overdracht, verlies en afstand van goederen (art. 3:80 t/m 3:82 B.W.).

   In Afd. 2 wordt een nadere uitwerking gegeven van de vereisten voor een geldige overdracht, en de derdenbescherming bij verkrijging van een beschikkingsonbevoegde. Verder worden de verschillende wijzen van verkrijging hier geregeld (art. 3:83 B.W. t/m art. 3:98 B.W.).

   Afd. 3 regelt de verkrijging en verlies van goederen door middel van verjaring (art. 3:99 B.W. t/m art. 3:106 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 10-05-2018; laatste bewerking 27-04-2023]

   Verkrijging en verlies van goederen (Titel 4, Boek 3 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!