Pagina inhoud

  Bemanning van een binnenschip (Titel 9, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding bemanning van een binnenschip

  Titel 9, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat wettelijke regels rondom de bemanning van binnenschepen. Net als in het zeerecht kent deze Titel maar één afdeling, namelijk Afdeling 2 over de Schipper’ (in het zeerecht ‘de Kapitein’).

  Deze Afdeling bevat slechts twee bepalingen (art. 8:860 B.W. en art. 8:861 B.W.).

  Verplichting schipper binnenschip tot behartiging belangen bevrachters

  De schipper is verplicht voor de belangen van de bevrachters en van de rechthebbenden op de aan boord zijnde zaken, zo mogelijk ook na lossing daarvan, te waken en de maatregelen die daartoe nodig zijn, te nemen (art. 8:860 lid 1 B.W.).

  Zaakwaarneming door schipper binnenschip

  Indien het noodzakelijk is onverwijld ter behartiging van deze belangen rechtshandelingen te verrichten, is de schipper daartoe bevoegd. Onder rechtshandeling is hier het in ontvangst nemen van een verklaring begrepen (art. 8:860 lid 2 B.W.).

  Informatieplicht schipper binnenschip aan belanghebbenden

  Voor zover mogelijk geeft hij van bijzondere voorvallen terstond kennis aan de belanghebbenden bij de betrokken goederen en handelt hij in overleg met hen en volgens hun orders (art. 8:860 lid 3 B.W.).

  Werking beperkingen bevoegdheid schipper jegens derden

  Beperkingen van de wettelijke bevoegdheid van de schipper gelden tegen derden slechts wanneer die hun bekend zijn gemaakt (art. 8:861 lid 1 B.W.).

  Schipper binnenschip verbindt zich bij vertegenwoordigingshandelingen niet zelf

  De schipper verbindt zichzelf slechts dan, wanneer hij de grenzen zijner bevoegdheid overschrijdt (art. 8:861 lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 3-03-2022]

  Bemanning van een binnenschip (Titel 9, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Bemanning van een binnenschip (Titel 9, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding bemanning van een binnenschip

   Titel 9, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat wettelijke regels rondom de bemanning van binnenschepen. Net als in het zeerecht kent deze Titel maar één afdeling, namelijk Afdeling 2 over de Schipper’ (in het zeerecht ‘de Kapitein’).

   Deze Afdeling bevat slechts twee bepalingen (art. 8:860 B.W. en art. 8:861 B.W.).

   Verplichting schipper binnenschip tot behartiging belangen bevrachters

   De schipper is verplicht voor de belangen van de bevrachters en van de rechthebbenden op de aan boord zijnde zaken, zo mogelijk ook na lossing daarvan, te waken en de maatregelen die daartoe nodig zijn, te nemen (art. 8:860 lid 1 B.W.).

   Zaakwaarneming door schipper binnenschip

   Indien het noodzakelijk is onverwijld ter behartiging van deze belangen rechtshandelingen te verrichten, is de schipper daartoe bevoegd. Onder rechtshandeling is hier het in ontvangst nemen van een verklaring begrepen (art. 8:860 lid 2 B.W.).

   Informatieplicht schipper binnenschip aan belanghebbenden

   Voor zover mogelijk geeft hij van bijzondere voorvallen terstond kennis aan de belanghebbenden bij de betrokken goederen en handelt hij in overleg met hen en volgens hun orders (art. 8:860 lid 3 B.W.).

   Werking beperkingen bevoegdheid schipper jegens derden

   Beperkingen van de wettelijke bevoegdheid van de schipper gelden tegen derden slechts wanneer die hun bekend zijn gemaakt (art. 8:861 lid 1 B.W.).

   Schipper binnenschip verbindt zich bij vertegenwoordigingshandelingen niet zelf

   De schipper verbindt zichzelf slechts dan, wanneer hij de grenzen zijner bevoegdheid overschrijdt (art. 8:861 lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 3-03-2022]

   Bemanning van een binnenschip (Titel 9, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!