Pagina inhoud

  Slotbepalingen binnenschepen (Afd. 6, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding slotbepalingen binnenschepen

  In Afd. 6, Titel 8 Boek 8 B.W. zijn enkele slotbepalingen over binnenschepen gegeven. Deze Afdeling omvat twee bepalingen (art. 8:840 B.W. en art. 8:841 B.W.).

  Uitzondering voor binnenschepen openbare dienst

  Afd. 2 tot en met 5 van Titel 8 B.W. zijn niet van toepassing op binnenschepen, welke toebehoren aan het Rijk of enig openbaar lichaam en uitsluitend bestemd zijn voor de uitoefening van de openbare macht of voor niet-commerciële overheidsdienst (art. 8:840 B.W.).

  Nadere uitwerking bij AMvB

  Voor zover nodig kunnen de in Afd. 2 tot en met 6 van Titel 8 B.W. geregelde onderwerpen inzake binnenschepen bij AMvB nader worden uitgewerkt (art. 8:841 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 31-01-2022]

  Slotbepalingen binnenschepen (Afd. 6, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Slotbepalingen binnenschepen (Afd. 6, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding slotbepalingen binnenschepen

   In Afd. 6, Titel 8 Boek 8 B.W. zijn enkele slotbepalingen over binnenschepen gegeven. Deze Afdeling omvat twee bepalingen (art. 8:840 B.W. en art. 8:841 B.W.).

   Uitzondering voor binnenschepen openbare dienst

   Afd. 2 tot en met 5 van Titel 8 B.W. zijn niet van toepassing op binnenschepen, welke toebehoren aan het Rijk of enig openbaar lichaam en uitsluitend bestemd zijn voor de uitoefening van de openbare macht of voor niet-commerciële overheidsdienst (art. 8:840 B.W.).

   Nadere uitwerking bij AMvB

   Voor zover nodig kunnen de in Afd. 2 tot en met 6 van Titel 8 B.W. geregelde onderwerpen inzake binnenschepen bij AMvB nader worden uitgewerkt (art. 8:841 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 31-01-2022]

   Slotbepalingen binnenschepen (Afd. 6, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!