Pagina inhoud

  Voorrechten op binnenschepen (Afd. 4, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding voorrechten op binnenschepen

  In Afd. 4, Titel 8 Boek 8 B.W. zijn de voorrechten op binnenschepen geregeld. Deze Afdeling omvat 10 bepalingen (art. 8:820 B.W. en art. 8:829 B.W.).

  Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Aan binnenschip verknochte vorderingen hebben een hoge rang

  In geval van uitwinning van een binnenschip worden de kosten van uitwinning, de kosten van bewaking tijdens deze uitwinning of verkoop, alsmede de kosten van gerechtelijke rangregeling en verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers uit de opbrengst van de verkoop voldaan boven alle andere vorderingen, waaraan bij deze of enige andere wet een voorrecht is toegekend (art. 8:820 lid 1 B.W.).

  Dit is een vrij gebruikelijke regel van executierecht. In geval van beslag zijn ook de kosten tot behoud van het schip bevoorrecht (art. 8:821 aanhef en sub a B.W.).

  Bijzonder voorrecht loon bemanning

  Een bijzonder voorrecht heeft ook de bemanning van het binnenschip voor het onbetaald gebleven loon. Dit voorrecht gaat zelfs boven de hypotheek op het schip (art. 8:821 aanhef en sub b B.W.).

  Bijzonder voorrecht voor kosten van hulpverlening

  Een derde bijzonder voorrecht geldt voor de kosten van hulpverlening ten behoeve van het schip (art. 8:821 aanhef en sub c B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 31-01-2022]

  Voorrechten op binnenschepen (Afd. 4, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Voorrechten op binnenschepen (Afd. 4, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding voorrechten op binnenschepen

   In Afd. 4, Titel 8 Boek 8 B.W. zijn de voorrechten op binnenschepen geregeld. Deze Afdeling omvat 10 bepalingen (art. 8:820 B.W. en art. 8:829 B.W.).

   Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Aan binnenschip verknochte vorderingen hebben een hoge rang

   In geval van uitwinning van een binnenschip worden de kosten van uitwinning, de kosten van bewaking tijdens deze uitwinning of verkoop, alsmede de kosten van gerechtelijke rangregeling en verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers uit de opbrengst van de verkoop voldaan boven alle andere vorderingen, waaraan bij deze of enige andere wet een voorrecht is toegekend (art. 8:820 lid 1 B.W.).

   Dit is een vrij gebruikelijke regel van executierecht. In geval van beslag zijn ook de kosten tot behoud van het schip bevoorrecht (art. 8:821 aanhef en sub a B.W.).

   Bijzonder voorrecht loon bemanning

   Een bijzonder voorrecht heeft ook de bemanning van het binnenschip voor het onbetaald gebleven loon. Dit voorrecht gaat zelfs boven de hypotheek op het schip (art. 8:821 aanhef en sub b B.W.).

   Bijzonder voorrecht voor kosten van hulpverlening

   Een derde bijzonder voorrecht geldt voor de kosten van hulpverlening ten behoeve van het schip (art. 8:821 aanhef en sub c B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 31-01-2022]

   Voorrechten op binnenschepen (Afd. 4, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!