Pagina inhoud

  Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren (Afd. 3, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren

  In Afd. 3, Titel 10, Boek 8 B.W. is de overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren geregeld. De afdeling omvat 17 bepalingen (art. 8:970 B.W. tot en met art. 8:986 B.W.).

  Definitie overeenkomst personenvervoer over binnenwateren

  De overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze titel is de overeenkomst van personenvervoer, al dan niet tijd- of reisbevrachting zijnde, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een schip een of meer personen (reizigers) en al dan niet hun bagage uitsluitend over binnenwateren te vervoeren (art. 8:970 lid 1 B.W.).

  Pendeldienst, openbaar vervoer en luchtkussenvaartuigen uitgezonderd

  Van de overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren zijn uitgezonderd pendeldiensten (vervoer van wal naar schip) als bedoeld in art. 8:501 onder a B.W. en vervoer met luchtkussenvaartuigen en openbaar vervoer over binnenwateren als bedoeld in art. 8:100 B.W..

  De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Rechtspraak

  In het arrest HR 11 juli 2014 (ongeval bij Skûtsjesilen) komt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor het ongeval op grond van art. 8:974 B.W. ter sprake. En de vraag of hier een vervoersrechtelijke verjaringstermijn geldt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 3-03-2022; laatste bewerking 3-11-2023]

  Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren (Afd. 3, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren (Afd. 3, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren

   In Afd. 3, Titel 10, Boek 8 B.W. is de overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren geregeld. De afdeling omvat 17 bepalingen (art. 8:970 B.W. tot en met art. 8:986 B.W.).

   Definitie overeenkomst personenvervoer over binnenwateren

   De overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze titel is de overeenkomst van personenvervoer, al dan niet tijd- of reisbevrachting zijnde, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een schip een of meer personen (reizigers) en al dan niet hun bagage uitsluitend over binnenwateren te vervoeren (art. 8:970 lid 1 B.W.).

   Pendeldienst, openbaar vervoer en luchtkussenvaartuigen uitgezonderd

   Van de overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren zijn uitgezonderd pendeldiensten (vervoer van wal naar schip) als bedoeld in art. 8:501 onder a B.W. en vervoer met luchtkussenvaartuigen en openbaar vervoer over binnenwateren als bedoeld in art. 8:100 B.W..

   De overige bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Rechtspraak

   In het arrest HR 11 juli 2014 (ongeval bij Skûtsjesilen) komt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor het ongeval op grond van art. 8:974 B.W. ter sprake. En de vraag of hier een vervoersrechtelijke verjaringstermijn geldt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 3-03-2022; laatste bewerking 3-11-2023]

   Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren (Afd. 3, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!