Pagina inhoud

  Verjaring rechtsvorderingen avarij-grosse (Afd. 11, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding verjaring rechtsvorderingen avarij-grosse

  Afdeling 11, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen inzake de verjaring van rechtsvorderingen inzake avarij-grosse (art. 8:1830 B.W. tot en met art. 8:1832 B.W.).

  Verjaring rechtsvordering tot omslag avarij-grosse: één jaar

  Een rechtsvordering tot berekening en omslag van een avarij-grosse, en die tot benoeming van een dispacheur hiertoe, verjaart door verloop van één jaar (art. 8:1830 lid 1 B.W.).

  De termijn van deze verjaring begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag van het einde van de onderneming (lid 2).

  Bijzondere termijn voor de verjaring van de vordering inzake hulploon nadat die is ingesteld

  Indien de avarij-grosse geheel of gedeeltelijk uit hulploon bestaat en de vordering tot betaling van dit hulploon is ingesteld binnen de daarvoor in de artikelen 1820 en 1823 gestelde termijn, doch na verloop van een termijn van negen maanden, beginnende met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de in het eerste lid genoemde termijn aanvangt, verjaren de in het eerste lid genoemde rechtsvorderingen door verloop van een termijn van drie maanden, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering tot betaling van hulploon is ingesteld.

  Verjaringstermijn homologatie of herziening omslag avarij-grosse

  Het recht homologatie dan wel herziening van een berekening en omslag van een avarij-grosse (dispache) te verzoeken vervalt door verloop van zes jaren, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de dispache of een uittreksel daarvan aan belanghebbenden is medegedeeld (art. 8:1831 B.W.).

  Verjaring rechtsvordering bijdrage avarij-grosse

  Een rechtsvordering tot betaling van een bijdrage in avarij-grosse verjaart door verloop van één jaar (art. 8:1832 lid 1 B.W.).

  De termijn van deze verjaring begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de dispache of een uittreksel daarvan dan wel, indien een verzoek tot herziening der dispache is gedaan, de naar aanleiding daarvan opgestelde dispache of een uittreksel daarvan aan partijen is medegedeeld of aan dezen is medegedeeld, dat deze dispache ter griffie van de rechtbank is gedeponeerd, doch in geval van homologatie eerst op de dag dat de dispache bij in kracht van gewijsde gegane beschikking is gehomologeerd (lid 2).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

  Verjaring rechtsvorderingen avarij-grosse (Afd. 11, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verjaring rechtsvorderingen avarij-grosse (Afd. 11, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding verjaring rechtsvorderingen avarij-grosse

   Afdeling 11, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen inzake de verjaring van rechtsvorderingen inzake avarij-grosse (art. 8:1830 B.W. tot en met art. 8:1832 B.W.).

   Verjaring rechtsvordering tot omslag avarij-grosse: één jaar

   Een rechtsvordering tot berekening en omslag van een avarij-grosse, en die tot benoeming van een dispacheur hiertoe, verjaart door verloop van één jaar (art. 8:1830 lid 1 B.W.).

   De termijn van deze verjaring begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag van het einde van de onderneming (lid 2).

   Bijzondere termijn voor de verjaring van de vordering inzake hulploon nadat die is ingesteld

   Indien de avarij-grosse geheel of gedeeltelijk uit hulploon bestaat en de vordering tot betaling van dit hulploon is ingesteld binnen de daarvoor in de artikelen 1820 en 1823 gestelde termijn, doch na verloop van een termijn van negen maanden, beginnende met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de in het eerste lid genoemde termijn aanvangt, verjaren de in het eerste lid genoemde rechtsvorderingen door verloop van een termijn van drie maanden, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering tot betaling van hulploon is ingesteld.

   Verjaringstermijn homologatie of herziening omslag avarij-grosse

   Het recht homologatie dan wel herziening van een berekening en omslag van een avarij-grosse (dispache) te verzoeken vervalt door verloop van zes jaren, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de dispache of een uittreksel daarvan aan belanghebbenden is medegedeeld (art. 8:1831 B.W.).

   Verjaring rechtsvordering bijdrage avarij-grosse

   Een rechtsvordering tot betaling van een bijdrage in avarij-grosse verjaart door verloop van één jaar (art. 8:1832 lid 1 B.W.).

   De termijn van deze verjaring begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de dispache of een uittreksel daarvan dan wel, indien een verzoek tot herziening der dispache is gedaan, de naar aanleiding daarvan opgestelde dispache of een uittreksel daarvan aan partijen is medegedeeld of aan dezen is medegedeeld, dat deze dispache ter griffie van de rechtbank is gedeponeerd, doch in geval van homologatie eerst op de dag dat de dispache bij in kracht van gewijsde gegane beschikking is gehomologeerd (lid 2).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

   Verjaring rechtsvorderingen avarij-grosse (Afd. 11, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!