Pagina inhoud

  Verjaring rechtsvorderingen gevaarlijke stoffen (Afd. 12, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding verjaring rechtsvorderingen gevaarlijke stoffen

  Afdeling 12, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen met betrekking tot de verjaring van rechtsvorderingen inzake schade door gevaarlijke stoffen (art. 8:1833 B.W. en art. 8:1833a B.W.).

  Verjaring vordering schade gevaarlijke stoffen: drie jaar

  Een rechtsvordering tot vergoeding van schade wegens schade door gevaarlijke stoffen aan boord van een zeeschip (Afd. 4, Titel 6), aan boord van een binnenschip (Afd. 4, Titel 11), aan boord van een vrachtwagen (Afd. 1, Titel 14) en aan boord van een spoorweg vervoermiddel (Afd. 4, Titel 19) verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde bekend was of redelijkerwijze bekend had behoren te zijn met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon en in ieder geval door verloop van tien jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.

  Indien de gebeurtenis bestond uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, loopt de termijn van tien jaren vanaf de dag waarop het laatste van die feiten plaatsvond (art. 8:1833 B.W.).

  Verjaring rechtsvordering vervuiling door bunkerolie: drie jaar

  Een rechtsvordering tot vergoeding van schade door bunkerolie (Afd. 5, Titel 6) vervalt door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag waarop de schade is ontstaan en in ieder geval door verloop van zes jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan. Indien de gebeurtenis bestond uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, loopt de termijn van zes jaren vanaf de dag waarop het eerste van die feiten plaatsvond (art. 8:1833a B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022]

  Verjaring rechtsvorderingen gevaarlijke stoffen (Afd. 12, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verjaring rechtsvorderingen gevaarlijke stoffen (Afd. 12, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding verjaring rechtsvorderingen gevaarlijke stoffen

   Afdeling 12, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen met betrekking tot de verjaring van rechtsvorderingen inzake schade door gevaarlijke stoffen (art. 8:1833 B.W. en art. 8:1833a B.W.).

   Verjaring vordering schade gevaarlijke stoffen: drie jaar

   Een rechtsvordering tot vergoeding van schade wegens schade door gevaarlijke stoffen aan boord van een zeeschip (Afd. 4, Titel 6), aan boord van een binnenschip (Afd. 4, Titel 11), aan boord van een vrachtwagen (Afd. 1, Titel 14) en aan boord van een spoorweg vervoermiddel (Afd. 4, Titel 19) verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde bekend was of redelijkerwijze bekend had behoren te zijn met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon en in ieder geval door verloop van tien jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.

   Indien de gebeurtenis bestond uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, loopt de termijn van tien jaren vanaf de dag waarop het laatste van die feiten plaatsvond (art. 8:1833 B.W.).

   Verjaring rechtsvordering vervuiling door bunkerolie: drie jaar

   Een rechtsvordering tot vergoeding van schade door bunkerolie (Afd. 5, Titel 6) vervalt door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag waarop de schade is ontstaan en in ieder geval door verloop van zes jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan. Indien de gebeurtenis bestond uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, loopt de termijn van zes jaren vanaf de dag waarop het eerste van die feiten plaatsvond (art. 8:1833a B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022]

   Verjaring rechtsvorderingen gevaarlijke stoffen (Afd. 12, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!